Maartje Bouwens

Projectleider

Als projectleider zet ik mij in voor de programmalijnen Anders Werken/Innovatie en Behoud. Een mooie combinatie gericht op de vraagstukken over het behoud van medewerkers en de toekomst van de zorg die mij elke dag nieuwe energie geeft! In de praktijk houd ik mij bezig met het Uitstroomonderzoek, het project Regionale Mobiliteit en het landelijke programma Digivaardig in de Zorg. Daarnaast houd ik mij binnen de programmalijn Anders Werken en Innovatie bezig met de zorg van de toekomst.

Projecten met impact

Waar ik trots op ben is dat veel aangesloten werkgevers van ZWconnect zich willen inzetten voor een gezonde arbeidsmarkt en hiervoor actief meedoen aan de activiteiten en projecten die wij organiseren. Deze proactieve houding komt niet alleen tot uiting in projecten die zich richten op het hier en nu, zoals inspiratiewebinars en netwerkbijeenkomsten die we organiseren, maar ook in projecten die op lange termijn een grote impact op de regionale arbeidsmarkt kunnen gaan uitoefenen. Het project Regionale Mobiliteit is hier een goed voorbeeld van. Hierin richten we ons samen met een enthousiaste groep werkgevers op de uitwerking van een digitale routekaart met loopbaanpaden, met het doel om aankomende en huidige medewerkers beter te behouden voor de sector en de regio.

Een ander aspect waar ik trots op ben is de regionale innovatieve kracht en de digitale transformatie die de afgelopen jaren tot bloei is gekomen. Gedreven door de arbeidsmarkttekorten en de coronapandemie zijn meer werkgevers zich gaan richten op brancheoverstijgende samenwerkingen en is er meer geïnvesteerd in de aanschaf van zorgtechnologieën om de zorg te ondersteunen en efficiënter in te richten. De komende jaren hoop ik deze beweging verder op gang te helpen door werkgevers te ondersteunen, te inspireren, maar ook vooral met elkaar te verbinden zodat de bewezen impactvolle zorginnovaties hun weg vinden naar de zorg en verder opgeschaald kunnen worden.

'Ik hoop werkgevers te ondersteunen, inspireren en met elkaar te verbinden, zodat bewezen impactvolle zorginnovaties hun weg vinden naar de zorg.'

Maartje Bouwens

Projectleider

Projecten van Maartje Bouwens

Loopbaanontwikkeling

In de toekomst zullen we meer zorg met minder handen moeten leveren. Het is daarom zaak om zorgmedewerkers te behouden voor de sector.

Uitstroomonderzoek

Alle regionale werkgeversorganisaties hebben een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waaraan zorg- en welzijnsorganisaties kunnen deelnemen. 

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.

Impactvolle zorginnovatie

Digitalisering van de maatschappij vindt in rap tempo plaats. Ook  in  Zorg en Welzijn is een digitale transformatie gaande.

Neem contact op met Maartje Bouwens

Naam*
Toestemming*

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*