Privacyverklaring ZWconnect

ZWconnect respecteert jouw privacy, erkent jouw behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt je gegevens vertrouwelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZWconnect verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt via een aanmelding, inschrijving of contactverzoek. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • functie
 • geslacht
 • naam organisatie (indien van toepassing)
 • persoonlijkheid/capaciteiten (indien van toepassing)
 • telefoonnummer
 • IP-adres
Verwerking persoonsgegevens

ZWconnect is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Dit brengt met zich mee dat:

 • je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.
 • verwerking van je persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn om het doel of de doelen te bereiken waarvoor je ze hebt verstrekt.
 • we je uitdrukkelijke toestemming vragen als we je persoonsgegevens willen verwerken.
 • we technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • je persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen, behalve als dit nodig is om het doel te bereiken.

Doelen van de gegevensverzameling

We verzamelen je gegevens met verschillende doelen:

 • om je te informeren over onze producten, diensten (zoals uitnodigingen voor bijeenkomsten) en nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt onder andere via e-mail, telefoon, advertenties en nieuwsbrieven.
 • om je de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen over onze dienstverlening, die we graag beantwoorden.
 • om je beter van dienst te kunnen zijn door je gedrag op onze websites te analyseren.
 • om onze dienstverlening naar onze leden, regionale zorg- en welzijnswerkgevers, uit te kunnen voeren. Hierbij kan je denken aan het uitvoeren van selectietesten, het verzorgen van (digitale) trainingen/coaching en het verzorgen van netwerken.
 • om je contact te laten onderhouden met de andere deelnemers van een netwerkbijeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor je nieuwsbriefinschrijving betekent dit dat we je gegevens net zolang bewaren tot je je uitschrijft. Wanneer je maximaal twee jaar niet actief gebruikmaakt van onze nieuwsbrieven, verwijderen we je gegevens.

Heb je een contactverzoek gedaan via de website? Ook dan worden je gegevens bewaard tot maximaal twee jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden.


Delen van persoonsgegevens met derden

We geven je persoonsgegevens alleen door aan derden als dat past bij het doel of de doelen waarvoor jij toestemming hebt gegeven. We verstrekken in dat geval alleen, de voor dat doel, noodzakelijke persoonsgegevens. Ook sturen we je persoonsgegevens alleen door naar partijen die gevestigd zijn in de Europese Unie of die vallen onder Europees goedgekeurde wetgeving. Daarbij hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten met alle partijen waarmee we data delen, zodat duidelijk is hoe deze partijen met de data omgaan. ZWconnect ziet erop toe dat deze gegevens enkel voor desbetreffend doel wordt gebruikt.


Wij maken gebruik van andere partijen voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving en software.
 • Het verzorgen van de gekozen dienstverlening, zoals staat weergegeven bij de ‘Doelen van de gegevensbescherming’.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en netwerken.
 • Het plaatsen van cookies, bijvoorbeeld om je advertenties te kunnen tonen. Welke cookies je wilt toestaan, kun je per website van ZWconnect aangeven.
 • Het laten deelnemen aan (digitale) bijeenkomsten, inclusief eventuele contactenmomenten rondom deze bijeenkomsten.

 

Een uitzondering hierop is wanneer we wettelijk verplicht zijn om je gegevens met derden te delen.


Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de site voor jou eenvoudiger te maken.

Deze website maakt gebruik van 3 cookies:

 • 2 analytische cookies van Google Analytics
 • 1 functionele cookies voor de werking van de website

 

We gebruiken alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

We hebben Google Analytics ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben we een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Hierin is opgenomen dat de laatste acht cijfers jouw IP-adres wordt verborgen en dat de optie om jouw gegevens te delen is uitgeschakeld. Van andere Google diensten maken we geen gebruik in combinatie met de Google Analytics cookies.


Beveiliging persoonsgegevens

Een goede beveiliging van je gegevens vinden we belangrijk. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@zw-connect.nl.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je het recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken en eventuele correctie of verwijdering hiervan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop ZWconnect jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@zw-connect.nl.