Ons netwerk

Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. Wij staan daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, het onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen.

Onze netwerkgroepen

WEBvierkant_ZZW_Portretten_9030 Coralie

Bestuurlijk netwerk

Contactpersoon: Coralie Elmont
Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk de regionale arbeidsmarktambities en –agenda vast te stellen. Daarbij wordt gesproken over een langetermijnvisie en kortetermijnacties. Bijeenkomsten van dit netwerk worden branchegericht georganiseerd. | Deelnemers: bestuurders en directieleden van werkgevers, waar nodig aangevuld met vertegenwoordigers uit het onderwijs.
E-mail: coralie@zw-zonnect.nl
Tel: 06 - 82 73 99 70
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6634 Michel

HR-eindverantwoordelijken

Contactpersoon: Michel Winnubst
Dit is een platform voor regionale kennismaking, netwerken en inhoudelijk het gesprek voeren over actuele thema’s en projecten, die allemaal bijdragen aan het regionale arbeidsmarktprogramma. Tijdens bijeenkomsten van deze netwerkgroep wordt gesproken over de strategische arbeidsmarktvraagstukken en hoe we deze verder kunnen brengen in de regio en de eigen organisatie. | Deelnemers: HR-eindverantwoordelijken van leden.
E-mail: michel@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 06 69
WEBvierkant_ZZW_Portretten_7200 Linda

Recruitmentnetwerk

Contactpersoon: Linda van der Veer
In het recruitersnetwerk willen we, naast netwerken, ook samen op trekken als het gaat om het vinden van de ‘perfecte’ zorgmedewerker en (regionale) mobiliteit. Dit doen wij door het delen en uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen. | Deelnemers: recruiters.
E-mail: linda@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 25 72
WEBvierkant_ZZW_Portretten_5830 Nicolien

Netwerkgroep Behoud

Contactpersoon: Nicolien Verhage
Het doel van deze netwerkgroep is de uitwisseling van actuele kennis op het gebied van het behoud van medewerkers. Hiermee proberen we onder andere te weten te komen welke vraagstukken er spelen op dit vlak, zodat we daar als werkgeversvereniging op in kunnen spelen.
E-mail: nicolien@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 67 21
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Regionaal stageoverleg

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
Vanuit het stageplatform is structureel overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties, om samen de regionale situatie met betrekking tot stages te verbeteren. Er is een voor- en najaarsoverleg. Daarnaast vinden er thematische overleggen plaats op onderwerpen gerelateerd aan stageplaatsen die zowel de zorg- als onderwijsorganisaties aangaan. De voorzitter van het Regionaal Stage Platform is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: stageadviseurs en vertegenwoordigers uit het onderwijs uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Regionaal opleidersnetwerk

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties van alle branches van GGZ tot VVT bij elkaar. Met elkaar worden kennis en ervaringen gedeeld. Zo wordt gezorgd voor kwalitatief (nog) betere zorg binnen de regio. De voorzitter van het Regionaal Opleiders Netwerk is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: opleidingsadviseurs, mede ondersteund door S-BB, uit regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44
WEBvierkant_ZZW_Portretten_7111 Lies

Netwerk opleiden Zuid-Holland Noord

Contactpersoon: Lies Lokkerbol
In deze netwerkgroep is er overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties. Het doel van het netwerk is drieledig: kennisuitwisseling, netwerken en het bespreken van projecten uit het regionale arbeidsmarktprogramma. | Deelnemers: opleidingsadviseurs, stage-adviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
E-mail: lies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 18 50 29 90
WEBvierkant_ZZW_Portretten_7111 Lies

Netwerk opleiden Midden Holland

Contactpersoon: Lies Lokkerbol
In deze netwerkgroep wordt kennis gedeeld en afspraken gemaakt over lokale opleidingsvraagstukken. Hierbij wordt ook gewerkt aan regionale beleidsontwikkeling over het opleiden in de regio Midden Holland. | Deelnemers: opleidersadviseurs, stageadviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
E-mail: lies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 18 50 29 90
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Opleidersplatform jeugd- en gezinsprofessionals

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
In deze netwerkgroep vindt overleg plaats tussen de opleidingsadviseurs van werkgevers uit de jeugdzorg. Het doel hierbij is kennisdeling en ervaringen uitwisseling, gericht op branchevraagstukken over het opleiden in de jeugdhulp. De trekkers van het platform zijn Willy Harkink (Middin), Marlieke Koops (Forensisch Centrum Teylingereind) en Esmeralda van Gilst (Leger des Heils). | Deelnemers: opleidingsadviseurs uit werkgevers uit de jeugdzorg uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44

Onze partners

Als regionale werkgeversvereniging is het van belang om onze leden te voorzien van goede en betrouwbare kennis en diensten. Dit is waarom wij samenwerkingsverbanden aangaan om onze leden te voorzien van relevante informatie en dienstverlening. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Onze leden

Branche

Branche

De Hoogt

GGZ
Haaglanden

SWZ

VVT
Haaglanden

Stichting Eykenburg

VVT
Haaglanden

STOED

GGZ
Nieuwe Waterweg Noord

Leger des Heils

GGZ
Haaglanden | Nieuwe Waterweg Noord | Rijn Gouwe

Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Haaglanden

Jeugdformaat

Jeugdzorg
Haaglanden

Cardia

VVT
Haaglanden

Respect

VVT
Haaglanden

Voor Welzijn

Welzijn
Haaglanden

Welzijn Rijswijk

Welzijn
Haaglanden

Zorgu

VVT
Haaglanden

Frankelandgroep

VVT
Nieuwe Waterweg Noord

Signtaal

GHZ
Haaglanden

SHG groep

Eerstelijnszorg
Haaglanden

Stichting Anton Constandse

GGZ
Haaglanden

Xtra

Welzijn
Haaglanden

ASVZ

Nieuwe Waterweg Noord

Careyn

VVT
Haaglanden | Nieuwe Waterweg Noord

Reinier Haga Ortopedisch Centrum

Ziekenhuizen
Haaglanden

Rudolf Steiner Zorg

VVT
Haaglanden

Jados

GGZ
Haaglanden | Nieuwe Waterweg Noord | Rijn Gouwe

Radius

Welzijn
Rijn Gouwe

Topaz

VVT
Rijn Gouwe

Sluit je aan bij ZWconnect

ZWconnect is een werkgeversvereniging die zich inzet voor brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden, Rijn Gouwe en Nieuwe Waterweg Noord. Word lid en werk mee aan een gezonde arbeidsmarkt en kwalitatief goede zorg.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*