Ons netwerk

Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. Wij staan daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, het onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen.

Onze netwerkgroepen

David 5484

Bestuurlijk netwerk

Contactpersoon: David Huizing
Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk de regionale arbeidsmarktambities en –agenda vast te stellen. Daarbij wordt gesproken over een langetermijnvisie en kortetermijnacties. Bijeenkomsten van dit netwerk worden branchegericht georganiseerd. | Deelnemers: bestuurders en directieleden van werkgevers, waar nodig aangevuld met vertegenwoordigers uit het onderwijs.
E-mail: david@zw-zonnect.nl
Tel: 06 - 82 73 91 07
David 5484

HR-eindverantwoordelijken

Contactpersoon: David Huizing
Dit is een platform voor regionale kennismaking, netwerken en inhoudelijk het gesprek voeren over actuele thema’s en projecten, die allemaal bijdragen aan het regionale arbeidsmarktprogramma. Tijdens bijeenkomsten van deze netwerkgroep wordt gesproken over de strategische arbeidsmarktvraagstukken en hoe we deze verder kunnen brengen in de regio en de eigen organisatie. | Deelnemers: HR-eindverantwoordelijken van leden.
E-mail: david@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 91 07
Elize 5830

Recruitmentnetwerk

Contactpersoon: Elize Benard
In het Recruitmentnetwerk willen we, naast netwerken, ook samen optrekken als het gaat om het vinden van de ‘perfecte’ zorgmedewerker en (regionale) mobiliteit. Dit doen wij door het delen en uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen. We komen met recruiters en P&O-medewerkers van onze leden ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Aansluitend vindt er een lunch plaats zodat er voldoende gelegenheid is om je vakgenoten beter te leren kennen, gegevens en ervaringen uit te wisselen. Van harte welkom!
E-mail: elize@zw-connect.nl
Tel: 06 - 30 99 60 22
Nicolien 5830

Netwerkgroep Behoud

Contactpersoon: Nicolien Verhage
Het doel van deze netwerkgroep is de uitwisseling van actuele kennis op het gebied van het behoud van medewerkers. Hiermee proberen we onder andere te weten te komen welke vraagstukken er spelen op dit vlak, zodat we daar als werkgeversvereniging op in kunnen spelen.
E-mail: nicolien@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 67 21
Nicolien 5830

Leernetwerk Verzuim en Arbo

Contactpersoon: Nicolien Verhage
In het Leernetwerk Verzuim en Arbo creëren we een dynamisch platform voor Arbo- en verzuimspecialisten om elkaar niet alleen te ontmoeten, maar ook om samen de diepte in te duiken. Deze netwerkgroep kent vier bijeenkomsten per jaar, waar ook de Matchtafels een belangrijk onderdeel van uitmaken. | Deelnemers: Arbo- en verzuimspecialisten.
E-mail: nicolien@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 67 21
Kirsten 5755

Regionaal stageoverleg

Contactpersoon: Kirsten Grandia
Vanuit het stageplatform is structureel overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties, om samen de regionale situatie met betrekking tot stages te verbeteren. Er is een voor- en najaarsoverleg. Daarnaast vinden er thematische overleggen plaats op onderwerpen gerelateerd aan stageplaatsen die zowel de zorg- als onderwijsorganisaties aangaan. De voorzitter van het Regionaal Stage Platform is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: stageadviseurs en vertegenwoordigers uit het onderwijs uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord
E-mail: kirsten@zw-connect.nl
Tel: 06 – 26 29 92 73
Kirsten 5755

Regionaal opleidersnetwerk

Contactpersoon: Kirsten Grandia
Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties van alle branches van GGZ tot VVT bij elkaar. Met elkaar worden kennis en ervaringen gedeeld. Zo wordt gezorgd voor kwalitatief (nog) betere zorg binnen de regio. De voorzitter van het Regionaal Opleiders Netwerk is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: opleidingsadviseurs, mede ondersteund door S-BB, uit regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: kirsten@zw-connect.nl
Tel: 06 – 26 29 92 73
Kirsten 5755

Netwerk opleiden Zuid-Holland Noord

Contactpersoon: Kirsten Grandia
In deze netwerkgroep is er overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties. Het doel van het netwerk is drieledig: kennisuitwisseling, netwerken en het bespreken van projecten uit het regionale arbeidsmarktprogramma. | Deelnemers: opleidingsadviseurs, stage-adviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
E-mail: kirsten@zw-connect.nl
Tel: 06 – 26 29 92 73
Kirsten 5755

Netwerk opleiden Midden Holland

Contactpersoon: Kirsten Grandia
In deze netwerkgroep wordt kennis gedeeld en afspraken gemaakt over lokale opleidingsvraagstukken. Hierbij wordt ook gewerkt aan regionale beleidsontwikkeling over het opleiden in de regio Midden Holland. | Deelnemers: opleidersadviseurs, stageadviseurs, vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeente Gouda en het Netwerk Transformatie Midden-Holland.
E-mail: kirsten@zw-connect.nl
Tel: 06 – 26 29 92 73
Kirsten 5755

Opleidersplatform jeugd- en gezinsprofessionals

Contactpersoon: Kirsten Grandia
In deze netwerkgroep vindt overleg plaats tussen de opleidingsadviseurs van werkgevers uit de jeugdzorg. Het doel hierbij is kennisdeling en ervaringen uitwisseling, gericht op branchevraagstukken over het opleiden in de jeugdhulp. De trekkers van het platform zijn Middin en Leger de Heils. | Deelnemers: opleidingsadviseurs uit werkgevers uit de jeugdzorg uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: kirsten@zw-connect.nl
Tel: 06 – 26 29 92 73
Loes 5394

Netwerkgroep Communicatie

Contactpersoon: Loes Kwint
In onze Netwerkgroep Communicatie komen communicatieadviseurs van regionale zorg- en welzijnsorganisaties bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over arbeidsmarktcommunicatie. We bieden een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling.
E-mail: loes@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 74 32 68
Thars 5563

Netwerkgroep Innovatie

Contactpersoon: Thars Labee
In deze netwerkgroep ontmoet je gelijkgestemde professionals die zich bezighouden met innovatie in de zorg. Deel en leer van ervaringen over strategie, portfolio- en projectmanagement en interne veranderprocessen. | Deelnemers: Innovatiemanagers & projectleiders op innovatie
E-mail: thars@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 73 06 69

Onze partners

Als regionale werkgeversvereniging is het van belang om onze leden te voorzien van goede en betrouwbare kennis en diensten. Dit is waarom wij samenwerkingsverbanden aangaan om onze leden te voorzien van relevante informatie en dienstverlening. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Onze leden

Regio

Regio

Branche

Branche

Humanitas DMH

GGZ
Haaglanden

Palet Welzijn

Welzijn
Haaglanden | Rijn Gouwe

mr L.E. Visserhuis

VVT
Haaglanden

Nidos

Jeugdzorg
Haaglanden

Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

Eerstelijnszorg
Haaglanden

HMC

Ziekenhuizen
Haaglanden

De Haardstee

GHZ
Rijn Gouwe

JongLeren

Welzijn
Haaglanden

MEE

Welzijn
Haaglanden

Stichting Jess

Welzijn
Haaglanden

Hogeschool Leiden

Onderwijs
Rijn Gouwe

De Hoogt

GHZ
Haaglanden

Amarosa

VVT
Haaglanden

Stichting Eykenburg

VVT
Haaglanden

STOED

GGZ
Nieuwe Waterweg Noord

Leger des Heils

GGZ
Haaglanden | Nieuwe Waterweg Noord | Rijn Gouwe

Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Ziekenhuizen
Haaglanden

Jeugdformaat

Jeugdzorg
Haaglanden

Cardia

VVT
Haaglanden

Respect

VVT
Haaglanden

Wijkz

Welzijn
Haaglanden

Welzijn Rijswijk

Welzijn
Haaglanden

Frankelandgroep

VVT
Nieuwe Waterweg Noord

Signtaal

GHZ
Haaglanden

Sluit je aan bij ZWconnect

ZWconnect is een werkgeversvereniging die zich inzet voor brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden, Rijn Gouwe en Nieuwe Waterweg Noord. Word lid en werk mee aan een gezonde arbeidsmarkt en kwalitatief goede zorg.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*