De Subsidiekaart voor Zorg en Welzijn

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in vele soorten en maten. Deze digitale subsidiekaart geeft je een overzicht van verschillende landelijke en regionale regelingen, die ondersteunend zijn aan een diversiteit van arbeidsmarktvraagstukken.

Naast dit overzicht, biedt ZWconnect de volgende diensten aan op dit onderwerp:

  • Een quick-scan van subsidiemogelijkheden op basis van een concrete vraag
  • Ondersteuning bij het opzetten en aanvragen van gezamenlijke subsidieprojecten en -programma’s. Meer informatie hierover is ook te vinden onderaan de programmakaart van ZWconnect.

 

De subsidiekaart is als laatst geüpdatet op 29 november 2022. Heb je een toevoeging voor de subsidiekaart? Neem dan contact op met David Huizing (zie onderaan deze pagina).

Subsidie overzicht

1 - 12 van 32 gevonden resultaten

Aanpassing werkplek

Behoud | Innovatie | Werkgever

Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer (vanuit een WAO- of WIA-uitkering) in dienst nemen kunnen een vergoeding krijgen voor noodzakelijke inrichting van de werkplek.

Branche:
Alle branches

Aanvulling loon Wajonger (loondispensatie)

Behoud | Instroom | Werkgever

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer met een Wajong-uitkering, omdat deze persoon minder aankan dan de andere werknemers.

Branche:
Alle branches

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Collectief | Innovatie | Werkgever

Met deze subsidie kan een proeftuin worden ingericht om maatschappelijke projecten op te zetten die jongeren stimuleren om bij te dragen aan een sterke samenleving.

Branche:
Alle branches

Beschikbaarheidbijdrage

Opleiden | Werkgever

Een aantal erkende medische vervolgopleidingen en bijzondere zorgfuncties wordt bekostigd via deze zogenoemde beschikbaarheidbijdrage.

Branche:
Alle branches

Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland

Behoud | Collectief | Innovatie | Instroom | Opleiden

Doel van dit provinciaal akkoord is om het bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende/gekwalificeerd personeel, goede scholing en het bestaand arbeidspotentieel beter te benutten.

Branche:
Alle branches

Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

Behoud | Werkgever

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan deze worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

Branche:
Alle branches

Subsidieregeling Praktijkleren

Opleiden | Werkgever

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten van begeleiding voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Er is 2.700 euro per praktijk- of werkleerplaats beschikbaar.

Branche:
Alle branches

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Opleiden | Werkgever

De subsidie is voor de begeleiding bij een een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt.

Branche:
Alle branches

Stagefonds Zorg

Opleiden | Werkgever

Dit is een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor verschillende zorg- en welzijnsopleidingen. De aanvraagformulieren worden jaarlijks medio augustus beschikbaar gesteld.

Branche:
Alle branches

Vergoeding stageplaatsen in huisartsenpraktijk

Opleiden | Werkgever

Via deze regeling kan een huisartsenpraktijk een vergoeding krijgen voor stageplaatsen en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding bij stageplekken voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Branche:
Eerstelijnszorg

Fonds 1818

Behoud | Collectief | Innovatie | Instroom | Opleiden | Werkgever

Stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen in de regio Haaglanden en Holland Rijnland kunnen bij Fonds 1818 een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project.

Branche:
Alle branches

Fonds voor verpleegkundigen

Behoud | Collectief | Werkgever | Werknemer

Dit fonds ondersteunt verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn bij bijzondere of onvoorziene kosten.

Branche:
Alle branches

Filteren

Subsidiekaart-zoeken
Subsidie categorieën thema
Subsidie categorieën aanvrager
Subsidie categorieën branche

Download subsidieoverzicht

Deze online kaart bevat de meest relevante en meest toegankelijke subsidies. Het is mogelijk om een meer uitgebreid overzicht te downloaden in een Excel-bestand.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
David Huizing
David Huizing
Projectleider
Projectleider
Wil je meer weten over de Subsidiekaart? Neem dan contact op met David.
Wil je meer weten over de Subsidiekaart? Neem dan contact op met David.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*