Projectleider aan het woord: Sectororiëntatiedagen

Als lid van ZWconnect kun je profiteren van vele diensten en projecten die in het teken staan van instroom, doorstroom en behoud van personeel. In de rubriek Projectleider aan het woord lichten we elke keer een project uit en kijken we naar de huidige stand van zaken. Deze keer vertelt projectleider Merel Stuijfzand over de Sectororiëntatiedagen.

'Een eyeopener voor mentoren en decanen'

Wat houden de Sectororiëntatiedagen precies in?

De dagen zijn speciaal bedoeld om leerlingen, mentoren en decanen van middelbare scholen zich te laten oriënteren op de sector Zorg en Welzijn. Met hen gaan we langs verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om ze een goed beeld te geven van dat wat de sector te bieden heeft. Mentoren en decanen staan aan het roer om scholieren een loopbaankeuze te laten maken, dus het is belangrijk dat zij hier goed zicht op hebben.

 

Merk je dat mentoren en decanen nu nog te weinig weten over de sector?

Zeker. Onlangs hebben we een pilot gedraaid met het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer. We zijn toen gestart met een presentatie over de jongerencampagne Kom Zorgen Dan. Daarin staat heel nadrukkelijk welke vaardigheden aansluiten bij bepaalde functies. Ook zorgtechnologie kwam aan bod en hierbij merkte je dat dit een eyeopener was bij de mentoren en decanen. Tijdens de tour langs verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die daarop volgde, merkte ik ook een hoog ‘oh ja-gehalte’. Zij zijn natuurlijk docent en daarnaast decaan, maar hebben niet eerder de inhoudelijke ervaring opgedaan als een zorg- of welzijnsprofessional.

Hoe zagen die eerste oriëntatiedagen er precies uit?

Er is een samenwerking ontstaan tussen het ONC, mboRijnland en ZWconnect, omdat er in het curriculum van VMBO-t het een en ander is veranderd op het gebied van LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding). Leerlingen moeten nu meer begeleid worden in oriëntatie op hun loopbaan. Om hier gehoor aan te geven, is dit project tot stand gekomen.

We zijn in eerste instantie met ongeveer twaalf mentoren en decanen van het ONC in de regio Zoetermeer langs de zorg- en welzijnsorganisaties gegaan. Dit waren Eerstelijnszorg Zoetermeer, Cardia, HagaZiekenhuis Zoetermeer, Gemiva en Ipse de Bruggen. Bij die laatste organisatie waren we op een afdeling waar de bewoners zowel verstandelijk gehandicapt als doofstom zijn. Ik merkte dat dit onderdeel, waarbij alles in gebarentaal duidelijk werd gemaakt, veel indruk maakte op de mentoren.

'Ze zagen zich er al helemaal werken'

Hoe ervaarden de leerlingen hun dagen?

Heel positief. Zij begonnen met een dag op het mboRijnland en kregen daar een rondleiding langs alle opleidingen in het zorg- en welzijnslandschap. Zo was er bij de opleiding Pedagogiek een praktijklokaal met allerlei attributen die nodig zijn in de kinderdagopvang. Het was leuk om te zien dat een aantal leerlingen zich al helemaal in deze branche zag werken. Voor de leerlingen was het ook interessant om bijvoorbeeld eens een kijkje te kunnen nemen achter een balie van een apotheker en te mogen oefenen met bloedprikken bij een huisarts.

Voor ons was het overigens heel fijn dat het ONC leerlingen had voorgeselecteerd. Er waren flink wat aanmeldingen, maar wij wilden het ook behapbaar houden voor de organisaties. Van de vijftig aanmeldingen heeft het ONC een selectie gemaakt van twintig leerlingen die daadwerkelijk geïnteresseerd waren in de sector. Dat zag je ook duidelijk terug op de dagen zelf. Ze hadden de volledige aandacht en stelden goede vragen.

 

Zagen ook de organisaties de meerwaarde van het project in?

Dat kregen we gelukkig wel terug. Je moet je voorstellen dat we wel een lange adem van hen verwachten. Het gaat om kinderen van 13 á 14 jaar oud, dus het duurt nog wel even voordat zij überhaupt aan het werk gaan. De reden van deelname vanuit een organisatie is dus vooral gericht op het promoten van de sector an sich, met natuurlijk de hoop dat zij hier in de toekomst profijt van hebben.

Hoe zie jij het komende jaar voor je?

We willen kijken of we dit concept ook kunnen toepassen in de regio Haaglanden. Daarover zijn we momenteel in gesprek met Spirit4You. Zo is het Segbroek College geïnteresseerd en kijken zij intern of dit voor hen in te richten is. We vragen namelijk nogal wat van een school. Zowel de decanen als de mentoren en scholieren moeten namelijk twee dagen vrij geroosterd worden. Elke school die geïnteresseerd is, kan in ieder geval contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

We kregen daarnaast terug van de deelnemende organisaties dat het wellicht handiger is om de dagen op elkaar aan te laten sluiten, om te kijken of we dit ook voor derdejaars leerlingen aan kunnen bieden en om de bezoeken aan de organisaties een nóg praktischere invulling te geven. Ook dit nemen we mee in de eerstvolgende Sectororïentatiedagen.

Meer informatie

Ben je naar aanleiding van dit interview geïnteresseerd geraakt in de Sectororiëntatiedagen? Bespreek dan vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling met Merel Stuijfzand, via merel@zw-connect.nl.

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor inzet statushouders


Met de SOWIS kunnen werkgevers statushouders duurzaam in dienst nemen.

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*