Projectleider aan het woord: Matchtafels

Als lid van ZWconnect kun je profiteren van vele diensten en projecten die in het teken staan van instroom, doorstroom en behoud van personeel. In de rubriek Projectleider aan het woord lichten we elke keer een project uit en kijken we naar de huidige stand van zaken. Deze keer vertelt projectleider Marjolijn van Tol over de Matchtafels.

'Je kunt elkaar via de achterdeur vinden'

Wat houden de Matchtafels precies in?

De Matchtafels omvatten een maandelijks (online) samenkomen van mobilteitadviseurs/verzuimexperts, HR-professionals en recruiters, oftewel iedereen die met interne mobiliteitsvraagstukken bezig is. De deelnemers doen een uitwisseling van vraagstukken/cases waarin er met elkaar meegedacht wordt, maar ook een concrete uitwisseling van kandidaten die op zoek zijn naar een andere baan en een uitwisseling van kansrijke vacatures. Een voorbeeld: er wordt een anonieme omschrijving gegeven van een medewerker die zijn of haar ‘functie x’ niet meer kan uitoefenen en op zoek is naar ‘functie y’. Alle deelnemende organisaties denken aansluitend mee om deze medewerker weer een goed passende plek te kunnen aanbieden.

 

Hoe zijn de Matchtafels ontstaan?

We zijn in mei 2023 gestart met dit project. ZWconnect heeft toen gepolst bij de doelgroep of er behoefte was aan deze vorm van uitwisseling om de regionale mobiliteit te bevorderen en die bleek er te zijn. Van daaruit hebben we besloten om eens per maand een bijeenkomst te organiseren. Dit gebeurt meestal online, maar eens per kwartaal ontmoeten we elkaar ook ‘live’ in een grotere bijeenkomst. Hierin staat het netwerken iets meer centraal. We hebben nu een redelijk vaste groep aan deelnemers (16 organisaties) die gebruikmaken van de Matchtafels, afkomstig uit veel verschillende branches. Het is voor hen overigens geen verplichting om bij elke bijeenkomst aanwezig te moeten zijn.

Hoe zijn de reacties van deelnemers?

Op basis van de laatste bijeenkomst kregen we een paar leuke reacties:

  • ‘Een mooie kruisbestuiving om ons netwerk uit te breiden en elkaar laagdrempelig te kunnen vinden’.
  • ‘Een natuurlijke manier van het uitwisselen van kandidaten die buiten mijn organisatie om iets anders zoeken.’
  • ‘We versterken elkaar in dit netwerk en zijn echte sparringpartners voor elkaar’.

 

Los van de bijeenkomsten kunnen deelnemers elkaar ook vinden?

Namens ZWconnect hebben we een Teamspagina opgezet voor de deelnemers. Hierin is het mogelijk om buiten de bijeenkomsten om kandidatenbeschrijvingen met elkaar te delen en vacatures uit te wisselen. Sinds kort wordt hier gebruik van gemaakt.

 

Waarom is het goed dat dit geïnitieerd wordt?

We bevorderen hiermee de regionale mobiliteit. Je kunt elkaar hiermee via de achterdeur vinden, in plaats van de formele voordeur. Er is een zachte landing bij een nieuwe organisatie via een contactpersoon, die je vervolgens weer verder kan verwijzen. Het delen van vraagstukken en casussen is daarnaast ook belangrijk. Iedereen loopt bijvoorbeeld tegen dezelfde verzuimproblematiek aan. Hier is onlangs het gesprek over gevoerd waar goede voorbeelden uitkwamen, die andere organisaties dan weer kunnen gebruiken in hun eigen organisatie.

'Kijk ook naar mobiliteit buiten de sector'

Vind je dat dit een rol moet zijn van ZWconnect om dit te organiseren?

Ja, dit is een mooi voorbeeld van het verbinden van werkgevers en het bevorderen van regionale mobiliteit. Ik denk namelijk niet dat werkgevers dit initiatief snel zelf zouden oppakken, maar dat ze wel graag willen deelnemen op het moment dat het er is.

Ik vind het verder prettig om een duidelijke structuur aan te brengen in de bijeenkomsten, zodat deze zo efficiënt mogelijk ingevuld worden. Het is niet een uurtje ‘klets maar raak’. Zo beginnen we altijd met 5 minuten introductie en 5 minuten notulen bespreken, voordat we het inhoudelijk gesprek gaan voeren.

Zijn er nog ontwikkelingen voor de Matchtafels in het nieuwe jaar?

Sowieso kijken we nog even naar het tijdstip. Hij wordt nu vormgegeven als een lunchbijeenkomst, maar voor deelnemers blijkt het soms lastig om hun agenda’s hierop af te stemmen. Daarnaast lijkt het mij goed om af en toe een gast uit te nodigen, zoals iemand van de gemeente, een werkgeversservicepunt of een andere werkgeversorganisatie, om zijn of haar blik op regionale mobiliteit te kunnen geven.

In de meest ideale vorm kijken we niet alleen naar mobiliteit binnen de sector Zorg en Welzijn, maar ook daarbuiten. Mocht iemand echt niet meer in de zorg- en welzijnssector actief kunnen zijn, is het fijn als je lijntjes hebt met andere brancheverenigingen om diegene zodoende alsnog aan het werk te kunnen krijgen.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit artikel interesse in deelname aan de Matchtafels? Meld je dan kosteloos aan voor een van de volgende bijeenkomsten.

Heb je een vraag over de Matchtafels? Neem dan contact op met Marjolijn van Tol, projectleider, via marjolijn@zw-connect.nl.

 

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*