Werkvermogen

We willen de aanpak van werkgevers in het kader van goed werkgeverschap versterken. Dit doen we omdat is gebleken dat deze aanpak de positieve aspecten van medewerkers belicht en hen in hun kracht zet. Hiermee wordt uitval en verzuim voorkomen.

Wat houdt het in?

Met déze projecten stimuleren we werkvermogen
Onboarding

Investeer jij al in onboarding? Ontdek waar nog kansen liggen! ​Het onboarden van nieuwe medewerkers is erg belangrijk in een tijd waarin we zorgverleners snel willen inzetten om aan de huidige zorgvraag te kunnen voldoen. Goed beleid rondom onboarding is hierbij van essentieel belang. Op de website onboardenzorgenwelzijn.nl vind je tools om dit beleid op te zetten of aan te scherpen.

 

Netwerkgroep Behoud

Elk kwartaal organiseren we voor de Netwerkgroep Behoud een bijeenkomst waarbij het speerpunt ligt op ‘netwerken’. Naast het uitwisselen van ideeën, zetten wij actief in op het onderhouden van ons netwerk. Dit houdt in dat we onze leden regelmatig willen spreken over waar ze staan op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en waar wij ze bij kunnen helpen.

Themabijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten voor werkgevers om actuele kennis op te doen op het gebied van het behouden van medewerkers. Enkele voorbeelden van thema’s die aan bod zullen komen zijn werkgeluk, verzuimreductie, agressie, jobcarving, generatiemanagent, mantelzorgen en mentale vitaliteit.

 

Leernetwerk Verzuim en Arbo

In ons nieuwe Leernetwerk Verzuim en Arbo creëren we een dynamisch platform voor Arbo- en verzuimspecialisten van onze leden om elkaar niet alleen te ontmoeten, maar ook om samen de diepte in te duiken. Dit leernetwerk is geboren uit de wensen die zijn ontstaan tijdens eerdere sessies van de Netwerkgroep Behoud en Matchtafels. We hebben ten minste vier bijeenkomsten per jaar voor je in petto, en de Matchtafels zijn een vast onderdeel.

Stuur een bericht aan Nicolien

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Nicolien Verhage
Nicolien Verhage
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Nicolien.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Nicolien.

Aankomende activiteiten

Werkconferentie Regioplan Haaglanden: Actielijn 4

Details
Datum: 18 juni 2024
Fysieke bijeenkomst

Tijdens deze avond willen we gezamenlijk een verdiepingsslag maken in het voorstel voor de regionale focus op een gezonde arbeidsmarkt.

Regionaal Bestuurscongres

Details
Datum: 26 september 2024
Fysieke bijeenkomst

Ga met medebestuurders uit de regio in gesprek over waar jullie morgen het verschil gaan maken.

Nieuws

61.605 euro subsidie gerealiseerd voor Vouchers Coaching Mentale Vitaliteit


Vier zorginstellingen hebben gebruikgemaakt van deze subsidie om 65 van hun medewerkers toegang te geven tot waardevolle coachingstrajecten.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Aan de slag met ‘Welkom in de zorg’


In dit factsheet vertellen we je meer over dit initiatief en de voordelen van deelname. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*