Werkvermogen

We willen de aanpak van werkgevers in het kader van goed werkgeverschap versterken. Dit doen we omdat is gebleken dat deze aanpak de positieve aspecten van medewerkers belicht en hen in hun kracht zet. Hiermee wordt uitval en verzuim voorkomen.

Wat houdt het in?

Met déze projecten stimuleren we werkvermogen
Onboarding

Investeer jij al in onboarding? Ontdek waar nog kansen liggen! ​Het onboarden van nieuwe medewerkers is erg belangrijk in een tijd waarin we zorgverleners snel willen inzetten om aan de huidige zorgvraag te kunnen voldoen. Goed beleid rondom onboarding is hierbij van essentieel belang. Op de website onboardenzorgenwelzijn.nl vind je tools om dit beleid op te zetten of aan te scherpen.

 

Netwerkgroep Behoud

Elk kwartaal organiseren we voor de Netwerkgroep Behoud een bijeenkomst waarbij het speerpunt ligt op ‘netwerken’. Naast het uitwisselen van ideeën, zetten wij actief in op het onderhouden van ons netwerk. Dit houdt in dat we onze leden regelmatig willen spreken over waar ze staan op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en waar wij ze bij kunnen helpen.

Themabijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten voor werkgevers om actuele kennis op te doen op het gebied van het behouden van medewerkers. Enkele voorbeelden van thema’s die aan bod zullen komen zijn werkgeluk, verzuimreductie, agressie, jobcarving, generatiemanagent, mantelzorgen en mentale vitaliteit.

 

Leernetwerk Verzuim en Arbo

In ons nieuwe Leernetwerk Verzuim en Arbo creëren we een dynamisch platform voor Arbo- en verzuimspecialisten van onze leden om elkaar niet alleen te ontmoeten, maar ook om samen de diepte in te duiken. Dit leernetwerk is geboren uit de wensen die zijn ontstaan tijdens eerdere sessies van de Netwerkgroep Behoud en Matchtafels. We hebben ten minste vier bijeenkomsten per jaar voor je in petto, en de Matchtafels zijn een vast onderdeel.

Stuur een bericht aan Nicolien

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Nicolien Verhage
Nicolien Verhage
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Nicolien.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Nicolien.

Aankomende activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Details
Datum: 3 juni 2024
Fysieke bijeenkomst

Op maandag 3 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van ZWconnect plaats, bedoeld voor bestuurders van onze leden.

Netwerkgroep Communicatie: Doelgroepgericht Personeelsbeleid

Details
Datum: 21 maart 2024
Workshop

Deze training richt zich op het begrijpen van de doelgroepen en het optimaliseren van de (potentiële) medewerkersreis.

Nieuws

Vragenlijst: mentale vitaliteit binnen zorgorganisaties


Deze enquête is specifiek ontworpen om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van jouw rol binnen de zorgpraktijk.

Maak kennis met de regioplannen


ZWconnect is voor de vier zorgkantoorregio’s en het Netwerk Acute Zorg West in haar gebied betrokken bij totstandkoming van deze plannen.

Samenwerking op de arbeidsmarkt; wat mag wel en niet?


Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*