Nieuwe regionale arbeidsmarktprognose en uitstroomrapportage

Geen positief nieuws: volgens de nieuwe arbeidsmarktprognoses lopen de regionale personeelstekorten in zorg en welzijn verder op. Eén van de oorzaken van de oplopende tekorten is de gestegen uitstroom uit de sector. Leer hier meer over in respectievelijk Arbeidsmarktprognose 2023 actualisatie: tekorten in zorg én welzijn en Uitstroom in de regio ZWconnect.

Samenvattingen

Arbeidsmarktprognose 2023 actualisatie: tekorten in zorg én welzijn
  • Tot 2026 zijn er personeelstekorten, maar blijft dat op een zelfde niveau. Na 2026 lopen de tekorten snel op en stijgt dit met gemiddeld 18 procent per jaar.  
  • Alle zorg- en welzijnsbranches krijgen in 2032 te maken met personeelstekorten. Naast tekorten in de branches Verpleging en Verzorging en Thuiszorg worden ook substantiële tekorten verwacht in de branches Geestelijke gezondheidszorg, Huisartsen en gezondheidscentra en Sociaal werk.  
  • De zorgkantoorregio’s in de regio van ZWconnect krijgen te maken met substantiële personeelstekorten als gevolg van de vergrijzing.  
Uitstroom in de regio ZWconnect
  • De uitstroom uit de sector Zorg en Welzijn van werknemers in de regio van ZWconnect is in 2022 met 20 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Deze sterke toename in de sectorbrede uitstroom is in beide arbeidsmarktregio’s van ZWconnect het geval, maar in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord is de toename in de uitstroom met 23 procent het grootst.  
  • De toename van de uitstroom treedt vooral op bij de GGZ en de gehandicaptenzorg en is in de regios van ZWconnect voor deze branches qua percentage van eenzelfde orde. 

Download

Download hier de rapportages ‘Arbeidsmarktprognose 2023 actualisatie: tekorten in zorg én welzijn’ en ‘Uitstroom in de regio ZWconnect’.

Vragen?  

Extra duiding of toespitsing op je eigen situatie gewenst? Neem voor meer informatie contact op met Marlies Rosenbrand, projectleider, via marlies@zw-connect.nl 

Nieuws

Maak gebruik van de STOZ-regeling


Deze regeling biedt zorgaanbieders de kans om subsidie aan te vragen voor het opschalen van digitale en hybride processen.

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Even voorstellen: Edwin Parlevliet


Onze nieuwe projectleider Arbeidsmarktonderzoek Edwin Parlevliet stelt zich graag aan je voor!

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*