Marlies Rosenbrand

Senior projectleider

Als projectleider bij ZWconnect houd ik me voor ongeveer tweederde van mijn tijd bezig met arbeidsmarktonderzoek. Regionaal, maar ook op organisatieniveau. Vóór ZWconnect heb ik ook gewerkt als onderzoeker/projectleider bij verschillende profit en non-profit organisaties. Het samen met onze leden ontwikkelde selectie-instrument en het faciliteren van het Regionaal Opleiders Platform en Regionaal Stageplatform zijn enkele andere activiteiten naast het onderzoek. Een mooie en afwisselende baan!

Concrete gezamenlijke stappen zetten

Ik ben op veel trots. Zo ben ik trots op onze mooie, duidelijke arbeidsmarktrapportages en onze duidelijke websites met regionale arbeidsmarktcijfers. Ook ben ik tevreden als een werkgever content is met de (cijfermatige) antwoorden die wij kunnen geven op hun vragen over SSP (Strategische Personeelsplanning), SOP (Strategische Opleidingsplanning) en meer specifieke vragen over werving, doorstroom of vacatures. Ten slotte gaan we voor goed functionerende opleidingsnetwerken en een selectie-instrument waar werkgevers en kandidaten een beter beeld krijgen van elkaar.

Het kan altijd nog beter. Selectie, regionaal arbeidsmarktonderzoek, SSP, SOP en de opleidingsnetwerken zullen altijd wel mijn thema’s blijven. Dus het is kijken in hoeverre we hier samen verdere stappen in kunnen maken en concrete gezamenlijke stappen kunnen zetten.

'We gaan voor goed functionerende opleidingsnetwerken en een selectie-instrument waar werkgevers en kandidaten een beter beeld krijgen van elkaar.'

Marlies Rosenbrand

Senior projectleider

Projecten van Marlies Rosenbrand

Uitstroomonderzoek

Alle regionale werkgeversorganisaties hebben een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waaraan zorg- en welzijnsorganisaties kunnen deelnemen. 

Arbeidsmarktinformatie

ZWconnect is specialist op gebied van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. We willen daarom je arbeidsmarktvragen graag beantwoorden.

Netwerkgroepen van Marlies Rosenbrand

WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Opleidersplatform jeugd- en gezinsprofessionals

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
In deze netwerkgroep vindt overleg plaats tussen de opleidingsadviseurs van werkgevers uit de jeugdzorg. Het doel hierbij is kennisdeling en ervaringen uitwisseling, gericht op branchevraagstukken over het opleiden in de jeugdhulp. De trekkers van het platform zijn Middin en Leger de Heils. | Deelnemers: opleidingsadviseurs uit werkgevers uit de jeugdzorg uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Regionaal stageoverleg

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
Vanuit het stageplatform is structureel overleg tussen werkgevers en onderwijsorganisaties, om samen de regionale situatie met betrekking tot stages te verbeteren. Er is een voor- en najaarsoverleg. Daarnaast vinden er thematische overleggen plaats op onderwerpen gerelateerd aan stageplaatsen die zowel de zorg- als onderwijsorganisaties aangaan. De voorzitter van het Regionaal Stage Platform is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: stageadviseurs en vertegenwoordigers uit het onderwijs uit de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44
WEBvierkant_ZZW_Portretten_6886 Marlies

Regionaal opleidersnetwerk

Contactpersoon: Marlies Rosenbrand
Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties van alle branches van GGZ tot VVT bij elkaar. Met elkaar worden kennis en ervaringen gedeeld. Zo wordt gezorgd voor kwalitatief (nog) betere zorg binnen de regio. De voorzitter van het Regionaal Opleiders Netwerk is Carla Izeren, Coördinator praktijkopleiding en stagebureau van Florence. | Deelnemers: opleidingsadviseurs, mede ondersteund door S-BB, uit regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.
E-mail: marlies@zw-connect.nl
Tel: 06 - 82 72 07 44

Neem contact op met Marlies Rosenbrand

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*