Subsidie beschikbaar voor opleiden in de wijkverpleging

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn gestart met een Opleidingsfonds Wijkverpleging. Het is bedoeld voor het vergoeden van de kosten die werkgevers maken voor het opleiden van leerling-werknemers. Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig 60 miljoen euro beschikbaar gesteld.

'Belangrijk dat er systematisch aandacht voor is'

Opleiden is een kerntaak

Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij het opleidingsfonds wijkverpleging een aanvraag indienen. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Wil van de Laar, lid ActiZ kerngroep Zorg Thuis: “Opleiden is een kerntaak van zorgorganisaties. Het gaat immers niet alleen om de zorgbehoefte van vandaag, maar juist ook van de toekomst. Het is belangrijk dat hier systematisch aandacht voor is en dat dit ook erkend wordt.”

Doel van het fonds

Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden. Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds. Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het 1e kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de procedure en de aanvraagtermijn op de website van Opleidingsfonds Wijkverpleging.

Nieuws

Projectleider aan het woord: Sterk in je werk


Deze keer vertelt projectleider Esmée van der Hagen over Sterk in je werk.

Maak kennis met de regioplannen


ZWconnect is voor de vier zorgkantoorregio’s en het Netwerk Acute Zorg West in haar gebied betrokken bij totstandkoming van deze plannen.

Samenwerking op de arbeidsmarkt; wat mag wel en niet?


Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*