Subsidie beschikbaar voor opleiden in de wijkverpleging

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn gestart met een Opleidingsfonds Wijkverpleging. Het is bedoeld voor het vergoeden van de kosten die werkgevers maken voor het opleiden van leerling-werknemers. Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig 60 miljoen euro beschikbaar gesteld.

'Belangrijk dat er systematisch aandacht voor is'

Opleiden is een kerntaak

Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij het opleidingsfonds wijkverpleging een aanvraag indienen. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Wil van de Laar, lid ActiZ kerngroep Zorg Thuis: “Opleiden is een kerntaak van zorgorganisaties. Het gaat immers niet alleen om de zorgbehoefte van vandaag, maar juist ook van de toekomst. Het is belangrijk dat hier systematisch aandacht voor is en dat dit ook erkend wordt.”

Doel van het fonds

Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden. Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds. Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het 1e kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de procedure en de aanvraagtermijn op de website van Opleidingsfonds Wijkverpleging.

Nieuws

Flexibilisering beroepsonderwijs: op weg naar een skills gerichte arbeidsmarkt


Bekijk het overzicht van alle mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Ingrid Wolf nieuw bestuurslid ZWconnect


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni jl. is Ingrid Wolf benoemd tot bestuurslid van ZWconnect.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*