Update regioplannen: gezamenlijke benaderingen voor een gezonde regio

Een belangrijke afspraak in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het opstellen van een Regiobeeld en Regioplan per subregio. Hierin worden de belangrijkste prioritaire opgaven en de gezamenlijke aanpak vastgelegd om de toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen. ZWconnect is voor de vier zorgkantoorregio’s en het Netwerk Acute Zorg West in haar gebied betrokken bij totstandkoming van deze plannen.

De regioplannen zijn al in een vergevorderd stadium. In dit artikel wordt verder ingegaan op de regio Haaglanden en vind je daarnaast de contactgegevens voor de overige subregio’s.

 

Achtergrond

Een levend document

Om ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst goed, gemakkelijk te bereiken en betaalbaar blijft, heeft het ministerie van VWS samen met veel zorgverleners het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Dit akkoord, genaamd ‘Samen werken aan gezonde zorg’, bevat belangrijke antwoorden en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

Alle partijen in de zorgkantoorregio’s zijn zich bewust van de uitdagingen in de zorg. Daarom is er een plan nodig dat beschrijft hoe de regio hiermee omgaat, gebaseerd op de afspraken vanuit het IZA. Dit regioplan is een levend document dat aangepast en aangevuld zal worden gedurende de gehele periode van 2024-2026.

Kijk voor een overzicht van de Regiobeelden op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

 

Haaglanden

In het regioplan van Haaglanden zijn zeven prioritaire opgaven uitgewerkt. Dit zijn:

 1. Naar een gezonde arbeidsmarkt
 2. Juiste hulp, juiste mensen
 3. In-, door- en uitstroom keten
 4. Preventief (positief) gezond leven
 5. Thuis ouder worden
 6. Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid passende GGZ
 7. Samen organiseren

 

Uit deze opgaven zijn vier actielijnen voortgekomen. Je leest hier meer over in dit artikel.

Subregio’s

Hieronder vind je de kartrekkers voor alle subregio’s binnen het gebied van ZWconnect:

 • Haaglanden | REOS/Morgens coördinatie | ZWconnect (Caren Reinoud/Mireille Paardenkooper)
 • Zuid-Holland Noord | Transmuralis coördinatie | ZWconnect (Merel Stuijfzand)
 • Midden-Holland | Gedeelde Zorg coördinatie | ZWconnect (Merel Stuijfzand)
 • Westland, Schieland, Delfland | DSW coördinatie | ZWconnect (Marlies Rosenbrand)

 

Per subregio vervult ZWconnect een andere rol in het ontwikkelingsproces.

Meer informatie

Heb je een vraag over de Regioplannen? Neem dan contact op met Caren Reinoud (caren@zw-connect.nl) of Mireille Paardenkooper (mireille@zw-connect.nl).

Nieuws

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Nieuwe website ‘Samen Datagedreven Werken’ gelanceerd


Op de website Samendatagedrevenwerken.nl vind je alle informatie over bijeenkomsten, onderzoeken en de datavolwassenheidsscan. 

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*