Voorlichting & Oriëntatie

Voldoende instroom begint met (regionale) promotie en voorlichting over de sector. Zo kunnen we iedereen die zich oriënteert op de arbeidsmarkt helpen een bewuste en onderbouwde keuze te maken. Als ZWconnect richten we ons op diverse wervingsactiviteiten, afgestemd op de juiste doelgroep.

Wat houdt het in?

Activiteiten zorgvuldig afgestemd op de doelgroep
Oriëntatieprogramma’s

ZWconnect is aangesloten bij oriëntatieprogramma’s die aansluiten bij de diverse doelgroepen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Welkom in de zorg
 • Regionale samenwerking regio Gouda e/o
 • Ketensamenwerking regio Den Haag
 • Andere arbeidsmarktbenadering en profilering

 

Sectororiëntatiedagen

Deze dagen zijn speciaal bedoeld om leerlingen, mentoren en decanen van middelbare scholen zich te laten oriënteren op de sector Zorg en Welzijn. Met hen gaan we langs verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om ze een goed beeld te geven van dat wat de sector te bieden heeft.

Voorlichtingsactiviteiten

Om jongeren, zij-instromers en herintreders goede voorlichting te geven over de sector Zorg en Welzijn, zet ZWconnect de volgende voorlichitngsactiviteiten in:

 • Lespakketten
 • Gastlessen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Beurzen en evenementen
 • Sollicitatietrainingen
 • Jongerencampagnes
 • Loopbaanportal
 • ZorgXpress
 • ZorgDNA

Toolkit Voorlichting

Om de instroom van toekomstige zorg- en welzijnsmedewerkers te waarborgen, is het belangrijk om de sector te promoten bij verschillende doelgroepen. Met die gedachte hebben we een communicatietoolkit ontwikkeld. Hierin vind je communicatie-uitingen die iedereen in kan zetten bij voorlichting over de sector Zorg en Welzijn.
Toolkit Voorlichting

Animatie 'Kiezen voor een opleiding in Zorg en Welzijn' | jongeren

Video 'Loopbaanoriëntatie Zorg en Welzijn' | zij-instromers

Stuur een bericht aan Loes

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Loes Kwint
Loes Kwint
Communicatieadviseur
Communicatieadviseur
Wil je meer informatie over onze voorlichtingsactiviteiten? Neem dan contact op met Loes.
Wil je meer informatie over onze voorlichtingsactiviteiten? Neem dan contact op met Loes.

Aankomende activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Details
Datum: 3 juni 2024
Fysieke bijeenkomst

Op maandag 3 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van ZWconnect plaats, bedoeld voor bestuurders van onze leden.

Netwerkgroep Communicatie: Doelgroepgericht Personeelsbeleid

Details
Datum: 21 maart 2024
Workshop

Deze training richt zich op het begrijpen van de doelgroepen en het optimaliseren van de (potentiële) medewerkersreis.

Nieuws

Projectleider aan het woord: Sterk in je werk


Deze keer vertelt projectleider Esmée van der Hagen over Sterk in je werk.

Maak kennis met de regioplannen


ZWconnect is voor de vier zorgkantoorregio’s en het Netwerk Acute Zorg West in haar gebied betrokken bij totstandkoming van deze plannen.

Samenwerking op de arbeidsmarkt; wat mag wel en niet?


Samenwerken op de arbeidsmarkt mag volgens de mededingingsregels, maar die samenwerking mag niet nadelig uitpakken voor zorgmedewerkers.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*