Tekorten 2030: Verzorgenden & verpleegkundigen in VVT, de ziekenhuizen en UMC’s

Het Prognosemodel Zorg en Welzijn is door ABF Research ontwikkeld om landelijke en regionale partijen meer inzicht te geven in de verwachte tekorten aan personeel in de zorg- en welzijnssector, met name voor het mbo en hbo. De doorrekening van het verwachte zorggebruik en de verwachte arbeidsmarktsituatie via het model laat forse regionale tekorten zien: tussen de 4.600 en 6.100 medewerkers in 2030. Deze tekorten zijn vooral zichtbaar bij de verzorgende- en verpleegkundige functies binnen de VVT, ziekenhuizen en UMC’s.

Lees het volledige rapport hier.

Effecten van de maatregelen?
In de vervolgrapportage op dit model lees je welke acties meer of juist minder effect hebben op het verminderen van de geprognotiseerde kwantitatieve tekorten. Samen met werkgevers en het onderwijs gaan we hiervoor draaien aan ‘knoppen’ als: in- en uitstroom, scholing, arbeidsproductiviteit, personeelsoverschotten en zorggebruik. Deze wordt begin 2021 verwacht.

In dezelfde rapportage (en de vervolgbijeenkomsten) volgt ook de vertaalslag naar praktische oplossingen. Zoals een antwoord op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten en zij-instromers vaker de keuze maken voor de opleiding van Verzorgende IG of Verpleegkundige? En zijn er nog personeelsoverschotten waarbij omscholing eventueel een optie is?

Wil je meer weten of heb je vragen over dit model? Neem dan contact op met Marlies Rosenbrand (m.rosenbrand@zorgzijnwerkt.nl of 06 – 82 72 07 44).

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*