ZWconnect verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 4 juli jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met de voordracht en de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Marjolijne Lewis van Gemiva-SVG en Bas Timman van Jeugdformaat treden per direct toe tot het bestuur van ZWconnect. Wij zijn blij dat met de benoeming van de nieuwe bestuursleden er nu een vertegenwoordiging is vanuit zowel de jeugdzorg als de gehandicaptenzorg.

Overige wisselingen

Aftreden Sam Schoch en Eric Lemstra

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond bij LLokaal in Leiden, werd eveneens bekendgemaakt dat Sam Schoch niet langer als voorzitter fungeert van ZWconnect. De reden hiervoor is dat Schoch afgelopen jaar is aangesteld als bestuurder van GGZ Rivierduinen en er met Richard Prins (bestuurder bij Parnassia Noord-Holland en Parnassia Haaglanden) al een vertegenwoordiger vanuit de ggz-branche in het bestuur van ZWconnect gezeteld is. Schoch staat zijn voorzittershamer daarom af aan Dick van Duijn, die tot op heden fungeerde als vicevoorzitter.

Ook Eric Lemstra, voorheen secretaris/penningmeester, vertrekt uit het bestuur. Hij gaat met pensioen. ZWconnect wil op deze plaats beide bestuursleden van harte danken voor de inzet van de afgelopen jaren.

Nieuw bestuur

Per 4 juli 2023 ziet het bestuur van ZWconnect er als volgt uit:

Dick van Duijn | Voorzitter
Yvonne Wilders | Vicevoorzitter
Richard Prins | Penningmeester
Hans Brehler | Bestuurslid
Otto Jelsma | Bestuurslid
Marjolijne Lewis | Bestuurslid
Bas Timman | Bestuurslid

Contact

Wil je graag sparren met een van onze bestuursleden over arbeidsmarkt-gerelateerde onderwerpen? Kijk voor de contactgegevens op onze Teampagina.

Nieuws

Voorrang voor zorgmedewerkers bij huurappartementen Den Haag


De appartementen in de Haagse woontoren Adagio zijn speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg- of onderwijssector.

Innovatiekaart uitgebreid met nieuwe innovaties


De kaart is vernieuwd met vijf nieuwe innovaties en daarnaast een update van de al opgenomen initiatieven.

RegioPlus reageert op Troonrede: ‘Te weinig urgentie over toekomst van zorg en welzijn’


De oproep aan politiek Den Haag is om de bakens te verzetten om samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aan te moedigen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*