Waarschuwingsregister houdt op te bestaan

RegioPlus, het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties waar ook ZWconnect onder valt, heeft besloten dat het Waarschuwingsregister (WSR) per 1 januari 2022 zal ophouden te bestaan. De reden hiervoor is dat er, op basis van een bestuurlijke verkenning, te weinig draagvlak bleek te zijn om het register in stand te houden.

Ontstaan Waarschuwingsregister

Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn is in 2014 opgezet op initiatief van werkgevers in de ouderenzorg. In 2016 werd RegioPlus de landelijk beheerder van het WSR. RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn.

In 2021 is er in opdracht van het ministerie van VWS een bestuurlijke verkenning uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre er bestuurlijk draagvlak is voor mede-eigenaarschap van het WSR. Ondanks dat veel organisaties overwegend positief zijn over het register en deze wel degelijk voorziet in een functie, hebben de verkenners geconcludeerd dat hier geen draagvlak voor is, en dat het ook niet voor de hand ligt om het WSR door te (laten) ontwikkelen.

Kamerbrief en vervolg

In de kamerbrief, en het daar bijgevoegde rapport, vind je een vollediger beeld van de keuzes die voorlagen en de beslissingen die zijn genomen.

ZWconnect heeft zich de afgelopen jaren samen met RegioPlus hard ingezet om het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn als onderdeel van de Veilige Zorgrelatie tot een succes te maken. Nu het Waarschuwingsregister wordt beëindigd, betekent dat extra kansen om het belang van de Veilige Zorgrelatie duidelijk te maken en hiervoor aandacht te vragen. ZWconnect gaat dan ook samen met het ministerie van VWS, (koepels van) zorg- en welzijnspartijen en werknemersorganisaties hier hard mee aan de slag.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met David Huizing, projectleider, via 06 – 82 73 91 07 of david@zw-connect.nl.

Nieuws

Nieuwe richtlijn tegen agressie en ongewenst gedrag in de zorg


Een nieuwe beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals moet agressie op de werkvloer tegengaan.

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Voordelig een opleiding volgen bij NIDI Businessschool als lid van ZWconnect


Op de valreep kunnen we voor onze leden twee opleidingen aanbieden met 1000 euro extra korting.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*