Waarschuwingsregister houdt op te bestaan

RegioPlus, het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties waar ook ZWconnect onder valt, heeft besloten dat het Waarschuwingsregister (WSR) per 1 januari 2022 zal ophouden te bestaan. De reden hiervoor is dat er, op basis van een bestuurlijke verkenning, te weinig draagvlak bleek te zijn om het register in stand te houden.

Ontstaan Waarschuwingsregister

Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn is in 2014 opgezet op initiatief van werkgevers in de ouderenzorg. In 2016 werd RegioPlus de landelijk beheerder van het WSR. RegioPlus is het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn.

In 2021 is er in opdracht van het ministerie van VWS een bestuurlijke verkenning uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre er bestuurlijk draagvlak is voor mede-eigenaarschap van het WSR. Ondanks dat veel organisaties overwegend positief zijn over het register en deze wel degelijk voorziet in een functie, hebben de verkenners geconcludeerd dat hier geen draagvlak voor is, en dat het ook niet voor de hand ligt om het WSR door te (laten) ontwikkelen.

Kamerbrief en vervolg

In de kamerbrief, en het daar bijgevoegde rapport, vind je een vollediger beeld van de keuzes die voorlagen en de beslissingen die zijn genomen.

ZWconnect heeft zich de afgelopen jaren samen met RegioPlus hard ingezet om het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn als onderdeel van de Veilige Zorgrelatie tot een succes te maken. Nu het Waarschuwingsregister wordt beëindigd, betekent dat extra kansen om het belang van de Veilige Zorgrelatie duidelijk te maken en hiervoor aandacht te vragen. ZWconnect gaat dan ook samen met het ministerie van VWS, (koepels van) zorg- en welzijnspartijen en werknemersorganisaties hier hard mee aan de slag.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met David Huizing, projectleider, via 06 – 82 73 91 07 of david@zw-connect.nl.

Nieuws

Maak gebruik van de aantrekkelijke mantelafspraken van ZWconnect


Graag informeren we je over de mantelafspraken die ZWconnect heeft gemaakt met de zorgverzekeraars ONVZ en Zilveren Kruis.

Programma Leerwerkklimaat: meten is weten!


We voeren korte kwalitatieve scans bij organisaties uit om sterke punten en aandachtspunten in het Leerwerkklimaat te identificeren.

Deel jouw kansrijke initiatief voor het regioplan


Heb jij zelf een dergelijk initiatief voor de regio Haaglanden? Dan kun je deze nog tot 1 december indienen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*