Bestuurslid

Wegens het vertrek van twee van onze bestuursleden ontstaan binnen het bestuur van ZWconnect twee vacatures. Zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement streven wij naar een representatieve en brede vertegenwoordiging van de werksoorten binnen zorg en welzijn, die aansluit bij de dynamiek, problematiek en samenstelling van de arbeidsmarktregio in het werkgebied van ZWconnect en naar een evenwichtige spreiding over het werkgebied van de vereniging.

Bestuurslid

Dit gaat u doen

Het bestuur komt minimaal vijfmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering en minimaal tweemaal per jaar voor de ALV. De ALV waarin de voordracht plaatsvindt is op 4 juli aanstaande. Het betreft een onbezoldigde functie. Als bestuurslid van ZWconnect maakt u deel uit van een waardevol netwerk en beslist u mee over de koers en strategie van de organisatie op een cruciaal thema, namelijk de arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.

Dit brengt u mee

 • U heeft een uitgebreid bestuurlijk netwerk binnen zorg, welzijn en onderwijs;
 • U bent bij voorkeur actief in andere bestuurlijke netwerken;
 • U bent ambassadeur van de werkgeversvereniging en regionale samenwerking;
 • U beschikt over het vermogen het verenigingsbelang centraal te stellen;
 • U weet het eigen netwerk te activeren waar wenselijk;
 • U treedt gevraagd en ongevraagd op als sparringpartner van de directeur/het bureau;
 • U bent bereid om als portefeuillehouder binnen het bestuur op te treden.

Het bestuur in zijn geheel voldoet aan de volgende factoren:

 

 • een representatieve en brede vertegenwoordiging van de werksoorten binnen zorg en welzijn, die aansluit bij de dynamiek, problematiek en samenstelling van de arbeidsmarktregio in het werkgebied van de vereniging;
 • evenwichtige spreiding over het werkgebied van de vereniging;
 • in staat om de strategie van de vereniging te ontwikkelen en toezicht te houden op de beleidstaken en de uitvoerende taken van de directie;
 • netwerk van het bestuur omvat landelijke/regionale politiek, brancheorganisaties, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en andere relevante stakeholders;

Wat heeft ZWconnect te bieden?

Met een omvang van minimaal 7 leden is de omvang van het bestuur van ZWconnect zodanig dat het bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het bestuur de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Bestuursleden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. De leden van het bestuur stellen na maximaal vier jaar hun functie beschikbaar, maar zijn na afloop van de periode direct eenmalig herbenoembaar. De maximale zittingstermijn is zodoende acht jaar.

Wie zijn wij?

Samen sterk in Zorg en Welzijn

Als werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn bieden wij organisaties een sterk regionaal netwerk voor samenwerking en kennisuitwisseling. Dit is cruciaal voor meer efficiency, slagkracht én sneller resultaat. En dat is hard nodig! Daarom werken wij samen met onze leden aan arbeidsmarktvraagstukken, zodat iedereen de zorg krijgt die hij verdient. Nu en in de toekomst! Wij zijn de spin in het web. We verbinden, delen kennis, inspireren, activeren en faciliteren. Ons credo is groots denken en lokaal doen in de regio’s Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe. Zo lossen we samen de arbeidsmarktvraagstukken van onze leden op, want we zetten ons in voor goede opleidingen, instroom, doorstroom en behoud. Met als resultaat genoeg gekwalificeerd, gemotiveerd en passend personeel. Samen staan we sterk en kunnen we de zorgvraag van de toekomst aan. Wat ons onderscheidt? We werken regionaal, branche-overstijgend met de focus op arbeidsmarktoplossingen. Wil je meer weten over onze organisatie, onze medewerkers en onze leden? Lees dan hier verder.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen vóór 1 juli hun interesse in deze functie kenbaar maken middels een mail aan coralie@zw-connect.nl (directeur ZWconnect). Op de site van ZWconnect treft u het overzicht van het huidige bestuur aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur of een van onze bestuursleden.

De selectiecommissie bestaat uit: Dick van Duijn, Richard Prins en Yvonne Wilders. Plaatsbare kandidaten zullen door de selectiecommissie worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Solliciteer direct

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Woonplaats*
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, odt, Max. bestandsgrootte: 16 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, odt, Max. bestandsgrootte: 16 MB.

Vragen? Stel ze gerust!

Coralie Elmont
Directeur
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Coralie.

Zou je ons willen helpen? Deel deze vacature met je netwerk!

Email
LinkedIn
Twitter
Facebook