Uitkomsten Vitaliteitsadvies 2022

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde arbeidsmarkt is dat de medewerkers vitaal en gelukkig aan het werk zijn en dat er zo min mogelijk ongewenste uitstroom is. Als ZWconnect houden we ons hier dan ook druk mee bezig door middel van verschillende projecten, om zodoende zorgorganisaties te ondersteunen, informeren en enthousiasmeren om met dit thema aan de slag te gaan en verder te brengen.

Zo hebben we in 2022 bijvoorbeeld een masterclass georganiseerd waarbij deelnemers in verschillende workshops aan de slag zijn gegaan om alle ideeën en plannen die er zijn op vitaliteitsgebied, om te zetten in actie. Daarnaast hebben we bij het netwerk behoud aandacht besteed aan thema’s als jobcrafting, de menopauze en agressie op de werkvloer. Ook zijn we gestart met het Vitaliteitsadvies. In dit artikel bespreken we de uitkomsten hiervan en de ideeën en activiteiten die hieruit voortvloeien. 

Vitaliteitsadvies

In 2022 zijn we begonnen met het vitaliteitsadvies, waarbij projectleiders Nicolien Verhage en David Huizing met onze leden in gesprek zijn gegaan om het te hebben over hun beleid op vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Enerzijds waren deze gesprekken bedoeld om vragen van organisaties te beantwoorden en te adviseren waar ze eventueel nog kunnen verbeteren en anderzijds om als ZWconnect nog beter op de hoogte te zijn wat er speelt binnen zorgorganisaties op dit thema en waar ze tegenaan lopen. Deze informatie helpt ons ook weer om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van onze leden.  

Tijdens deze gesprekken, die we voerden met arbo-adviseurs en HR-medewerkers die zich met vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid bezighouden, kwamen de volgende onderdelen aan bod: 

 • Hoe staat het met het beleid op dit thema?
 • Wat is de rol van het bestuur/management(team) op dit thema?
 • Welke urgente thema’s spelen er?
 • Tegen welke problemen lopen ze aan?
 • Hoe staat het met het verzuim? 

Resultaat gesprekken 2022

In 2022 hebben we met 36 van onze leden één of meerdere gesprekken gehad over hun activiteiten op Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit. 

Wat opvalt in de gesprekken is dat veel organisaties worstelen met het thema. Voor de meesten is het één van de vele werkzaamheden en door de hoge werkdruk en de vele brandjes die geblust moeten worden, komen ze er niet aan toe om structureel met Duurzame Inzetbaarheid en vitaliteit aan de slag te gaan. Het lukt meestal nog wel om regelmatig activiteiten te organiseren, of een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) uit te zetten, maar om die activiteiten structureel in te bedden of om de uitkomsten van het MTO op te volgen, is vaak te weinig tijd. Daardoor mist de rode draad. 

Iets anders wat ons opviel is dat veel organisaties het lastig vinden om te focussen en gerichte keuzes te durven maken. Alles is belangrijk en ze houden zich met heel veel verschillende zaken bezig, maar het gevaar is dat hierdoor de kwaliteit afneemt en het binnen de organisaties niet gezien wordt. 

De volgende thema’s kwamen het vaakst naar voren bij de vraag welke thema’s het meest urgent zijn binnen hun organisatie: 

 1. Overgang 
 2. Werk-privébalans 
 3. Oudere medewerker 
 4. Levensfasebeleid  
 5. Werkplezier/werkgeluk/werkstress 
 6. Financiën 

 

Qua problematiek waar organisaties tegenaan lopen, hoorden we vaak dat het voor organisaties lastig is om hun medewerkers te bereiken. De medewerkers hebben het vaak te druk om mee te doen met activiteiten, ook al zijn die juist bedoeld om het werk even los te laten of minder stress te ervaren. De medewerkers waarvoor de activiteiten juist bedoeld zijn, doen juist niet mee. Dat is zonde en een gemiste kans. 

Daarnaast merkt het stafpersoneel dat veel medewerkers hun mail niet lezen of niet op het intranet kijken en daardoor niet op de hoogte zijn als er activiteiten worden georganiseerd. De leidinggevenden of managers zijn vaak te druk om hier ook hier nog eens aandacht voor te hebben. Een manier om dit op te lossen is om op de werkvloer, in de teams, ambassadeurs te hebben die graag meedenken en helpen bij het organiseren van activiteiten, en die hun collega’s aan kunnen sporen mee te doen. 

Activiteiten ZWconnect in 2023

Planning

Mede dankzij de input uit deze gesprekken hebben we voor 2023 veel ideeën om mee aan de slag te gaan en staan er ook een aantal bijeenkomsten ingepland: 

Organisatiescan van platform Johan

Naast het organiseren van bijeenkomsten en workshops bieden we in 2023 voor onze leden aan om een organisatiescan op het gebied van vitaliteitsbeleid in te vullen via platform Johan. Hiermee krijgt de organisatie inzicht wat er nodig is om de Duurzame Inzetbaarheid te verbeteren en waar op korte termijn het meeste winst te behalen valt. De rapportage van deze scan zal onderdeel zijn van de vitaliteitsgesprekken.  

Tot slot gaan we in 2023 ook door met de vitaliteitsgesprekken en gaan we graag met jou in gesprek om te horen wat er allemaal gebeurt op het gebied van vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid, wat goed gaat en waar nog winst op te behalen valt.  

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën voor ons om mee aan de slag te gaan? Neem dan vooral contact op met Nicolien Verhage (nicolien@zw-connect.nl, 06-82736721) en David Huizing (david@zw-connect.nl, 06-82739107).

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*