Tips voor het opstarten van een academy/leerhuis

In het opleidersplatform Jeugd- en gezinsprofessionals van 28 september jl. gingen Jeannette Gerritsen, Senior Business Consultant Learning & Development bij ABN AMRO, en Isabel Juliana, Afdelingshoofd Leerhuis bij het Albert Schweitzer ziekenhuis, in discussie met de aanwezige professionals over hun ervaringen bij de ontwikkeling van een eigen academy/leerhuis. Naast deze ervaringen gaven Isabel en Jeannette samen met de aanwezigen ook enkele tips voor het opzetten van een eigen academy/leerhuis.

Academy ABN AMRO: van analyse naar leerlijn

Jeannette Gerritsen: “Binnen ABN Amro zijn er verschillende business units. Wij zijn verantwoordelijk voor personal banking, de particuliere klant, waar in totaal zo’n 2.500 medewerkers werken. Het idee voor het ontwikkelen van een academy is ontstaan vanuit de specifieke behoefte naar kennis, passend bij de functie en daarbij behorende werkzaamheden. Medewerkers hadden eerst namelijk het idee dat ze opleidingen moesten zoeken in een ‘groot bord van spaghetti’. Om de wensen van medewerkers te achterhalen hebben we een behoefteanalyse uitgevoerd. Dit is gestart met een vragenlijst, waarbij 60% van onze medewerkers deze heeft ingevuld. Vragen hierbij waren: wat is jouw leerbehoefte, hoe leer jij het liefst en wat heb je nog extra nodig? Hieruit kwam een mooie inschatting van de behoeftes en werd ook gelijk de betrokkenheid van de medewerkers duidelijk. Uiteindelijk zat er een jaar tussen de analyse en de uiteindelijke gerealiseerde leerlijn.

Ik ben trots op dat een groot deel van de organisatie ons nu weet te vinden, omdat ze merken dat ze gerichte opleidingen aangeboden krijgen. We zitten strak op de relevantie van alle opleidingen. Voornamelijk zijn we ook trots op de positieve beoordelingen van medewerkers. We vragen achteraf of de opleidingen genoeg relevant zijn en of ze genoeg verbreding in hun functie hebben kunnen krijgen door het aanbod.”

Leerhuis Albert Schweitzer: strategische keuze

Isabel Juliana: “In ons ziekenhuis is de behoefte voor een Leerhuis ontstaan vanuit een strategische keuze. Het Albert Schweitzer ziekenhuis stond zo’n 15 jaar geleden op het punt om toe te treden tot STZ, Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Eén van de eisen was een Leerhuis oprichten voor alles rondom onderwijs.. Na een project van 2 jaar, is het Leerhuis als vast onderdeel van de organisatie ingebed, direct onder de Raad van het bestuur. We hebben natuurlijk wel onze positie moeten verwerven. Onze meerwaarde hebben we aangetoond door vanuit strategie de organisatie te bedienen. Daarnaast hebben we het veranderende medisch onderwijs nieuw vorm gegeven wat zijn vruchten heeft afgeworpen voor de kwaliteit van het onderwijs.

In de eerste jaren lag onze focus voornamelijk bij het opzetten van alle faciliteiten rondom het medisch onderwijs en wetenschap. Naderhand hebben we ook het verpleegkundig onderwijs en alle intern bij- en nascholingen aangepakt. We hebben ons o.a. bezig gehouden met het verplichte onderwijs  voor de verpleegkundigen. Waar moeten zij aan voldoen, hoe maken we dat inzichtelijk en wat moet  het Leerhuis daarin faciliteren?

Wij hebben daartoe een nieuwe visie op leren geschreven ‘Bewust bekwaam’ , waar we beschrijven hoe een verpleegkundige zich bekwaam kan houden. Dit komt neer op je  één keer in de vijf jaar te toetsen en je jaarlijks bekwaam te verklaren. Wij leggen hiermee die verantwoording voor het bekwaam zijn en voelen  bij de verpleegkundigen zelf.

Waar ik trots op ben is dat onderwijskunde echt een plek heeft gekregen in het Leerhuis en zo ook in de organisatie. Zo kunnen we meer vanuit onderzoek en wetenschappen aantonen dat onderwijs nodig is en ons advies onderbouwen. Daarnaast  ontwikkelen wij ons als team ook steeds verder door ons aan te sluiten bij diverse netwerken en het volgen van symposia en scholingen over onderwerpen in ons vakgebied. We blijven daardoor up te date als het gaat om trends en ontwikkelingen en kijken ook kritisch naar wat wij daarvan kunnen inzetten in onze organisatie.”

Tips & Tricks

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende tips naar voren voor het opzetten van een leerhuis/academy bij je eigen organisatie.

1. Start met een goede, gedegen behoefteanalyse onder de medewerkers. Relevantie is één van de belangrijkste sleutels tot succes. Je maakt je academy zo ook bekend onder de medewerkers. Een behoeftenonderzoek kan met een simpele vragenlijst.

2. Maak medewerkers contenteigenaren. Verandert er iets waardoor de module niet meer relevant is? Laat medewerker dit dan doorgeven aan de academy.

3. Evalueer regelmatig of kosten opwegen tegen de baten. Dit is vooral belangrijk bij abonnementen op leerplatforms die automatisch verlengd worden.

4. Een goede tip voor organisaties waarbij subsidiegeld regelmatig terugbetaald moetworden: maak je als academy onmisbaar door ervoor te zorgen dat terugbetalingen verleden tijd worden door een goede administratie te voeren. Je relevantie als academie stijgt.

5. Organiseer opleidingen dicht bij de werkvloer. Overweeg bijvoorbeeld een vorm van peer to peer support waarbij collegiale support en casusbespreking centraal staat. Dit kan ook onder begeleiding van een coach.

6. ‘Ga de boer op’ om de meerwaarde en mogelijkheden van opleiden uit te leggen en maak daarbij gebruik van visueel materiaal om het aantrekkelijk en overzichtelijk te maken. Denk hierbij aan infographics en filmpjes. Heeft de afdeling marketing & communicatie geen tijd? Dan kan je ze ook zelf maken.

7. Maak laagdrempelige checklists om het gesprek te faciliteren tussen bijvoorbeeld manager/coach en medewerker om de behoefte van de medewerker te peilen.

8. Verbind algemene modules van bijvoorbeeld GoodHabitz met een zelf ontworpen leerinterventie. Dit versterkt een algemene module en zorgt voor een aanvullend aanbod.

9. Zorg voor een balans tussen verplichte trainingen die vanuit wet- en regelgeving verplicht of commissies zijn opgelegd en overige scholingen.. Verplicht onderwijs moet je ondersteunen door beleid om ook de consequenties van niet opvolgen helder te hebben. Daarnaast kun je verplicht onderwijs stimuleren door  het te bespreken of terug laten komen in een jaargesprek met leidinggevenden.

10. Investeer in de informele contacten met je bestuur en directie. Zo blijven jullie beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden.

Ook meepraten?

Heb je interesse in het opleidersplatform Jeugd- en gezinsprofessionals en wil je een keer kennismaken? Neem dan contact op met Marlies Rosenbrand, projectleider, via marlies@zw-connect.nl of 06 – 82 72 07 44.

Nieuws

Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijs 2024


De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende zorginnovatie in de opschalingsfase.

Zes impactvolle arbeidsmarktprojecten benoemd tot koploper


De koplopers pitchten hun initiatieven en vertelden wat hun oplossingen zijn én vooral ook hoe zij te werk zijn gegaan.

Nieuwe directeur Hanne Wiegman: ‘Dichter op de veranderopdracht van onze leden zitten’


Hanne vertelt uitgebreid over haar achtergrond en visie op de uitdagingen die de sector Zorg en Welzijn te wachten staat.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*