Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend

RegioPlus heeft 30 april jl., na afronding van de accountantscontrole, de volledige subsidieverantwoording van SectorplanPlus 2017-2022 (tijdvak 1 tot en met 4) ingediend bij het ministerie van VWS. Een mooi en heugelijk moment dat een enorme inzet door werkgevers, regionale projectleiders en het SSC markeert.

In de afgelopen jaren hebben ruim 1.600 werkgevers in zorg en welzijn gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. ZWconnect is voor haar regio het contactpersoon voor de SectorplanPlus-regeling.

271 miljoen euro aan subsidie

In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord. Dit enorme subsidiebedrag is door deelnemende werkgevers ingezet voor het uitvoeren van ruim 60.000 beroepsopleidingen en het bijscholen van 170.000 professionals.

De doelstelling van deze subsidieregeling is het geven van een opleidingsimpuls aan de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dit is hard nodig gezien de huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt; deze vraagt om een enorme inzet op het aantrekken en behouden van zorgprofessionals. SectorplanPlus heeft hier met het financieren van opleidingen een grote bijdrage aan geleverd.

Nu alles is ingediend, zal het ministerie van VWS binnen 22 weken komen tot de definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling volgt voorts de financiële eindafrekening naar de werkgevers. Naar verwachting zal dit in kwartaal 4 van dit jaar zijn. Uiteraard zijn de voorbereidingen hiervoor reeds in gang gezet, zodat we na de vaststelling door VWS alles zo snel mogelijk kunnen afwikkelen met de arbeidsorganisaties.

Meer informatie

Deze SectorplanPlus-subsidie kent inmiddels twee opvolgers: SectorplanPlus (2022-2023) en SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn. Lees hier meer over de insteek van deze regelingen.

Nieuws

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*