Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders opent binnenkort

Van 1 tot en met 30 september 2022 opent de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbiedersMet de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het werkplezier. In maart en november 2023 volgen nog twee aanvraagrondes.

Voorwaarden

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:

  • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen ten minste binnen de Zvw.
  • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
  • De activiteiten hebben een duurzaam effect op de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers.
  • Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

 

Goede voorbeelden en geleerde lessen die voortkomen uit de projecten worden openbaar en actief gedeeld om andere zorgaanbieders inzicht te geven en te stimuleren ook aan lastenverlichting te werken.

In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes.

  • Eerste ronde: 1 t/m 30 september 2022
  • Tweede ronde: 1 t/m 31 maart 2023
  • Derde ronde: 1 t/m 30 november 2023

 

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25% door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt om een activiteitenplan, begroting en de-minimisverklaring gevraagd. Op de website van DUS-I vind je alle aanvullende informatie, voorwaarden en het digitale aanvraagformulier van de subsidieregeling. Heb je vragen? Stuur deze naar ordzsubsidie@minvws.nl en je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Nieuws

Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijs 2024


De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende zorginnovatie in de opschalingsfase.

Regionale bijeenkomsten over agressie in de zorg


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert dit jaar tien regionale bijeenkomsten over het thema ‘Agressie en Aangifte’.

Zes impactvolle arbeidsmarktprojecten benoemd tot koploper


De koplopers pitchten hun initiatieven en vertelden wat hun oplossingen zijn én vooral ook hoe zij te werk zijn gegaan.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*