Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid: inschrijven vanaf september 2023

Vanaf 1 september 2023 kun je als bedrijf een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. Het doel van de regeling is de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Wil je zeker zijn dat je aanvraag wordt geaccepteerd, zorg dan dat je er snel bij bent!

Achtergrond

Belangrijkste voorwaarden 

Zoals bij elke subsidie zijn er een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen. De belangrijkste staan hieronder op een rij. 

 • Je kunt van 1 september tot en met 30 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 zal er nog een aanvraagtijdvak worden geopend. 
 • Het drempelbedrag voor subsidieaanvraag is 75.000 euro. Hierin is ook een bedrag van 5.000 euro opgenomen voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. 
 • De bedrijfsanalyse is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Hierin breng je de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart. Je kunt de bedrijfsanalyse zelf uitvoeren, maar je kunt ook een externe adviseur inschakelen. 
 • Bij de subsidieaanvraag hoort ook een activiteitenplan. Het activiteitenplan bestaat uit activiteiten voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd om bepaalde groepen oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de zogenaamde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid moeten wel ten minste 25 procent van de subsidieaanvraag beslaan. 
 • Voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid krijgen bedrijven 50 procent subsidie, van RVU-activiteiten wordt 25 procent vergoed. Het overige bedrag investeert het bedrijf dus zelf. 
 • De projectperiode voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen. 

 

Thema’s en subsidiabele activiteiten Duurzame Inzetbaarheid 

Bij deze subsidie op Duurzame Inzetbaarheid gaat het om activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren, zoals: 

 • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt; 
 • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties; 
 • Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen; 
 • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; 
 • Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen (geen verletkosten!); 
 • Inhoudelijke monitoring en evaluatie: er is een concrete, inhoudelijke onderzoeksvraag over duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Je voert onderzoek uit en er wordt een concreet product opgeleverd in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of verslag. 
Niet-subsidiabele activiteiten 

Naast de subsidiabele activiteiten zijn er ook een aantal activiteiten juist niet subsidiabel: 

 • Het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E); 
 • Regulier of formeel onderwijs, reguliere basisvaardigheden (digitale vaardigheden, rekenen en taal), kwalificerende scholing (diploma’s en certificaten) en praktijk en werkleerplaatsen;
 • EVC-trajecten; 
 • Bestaande projecten of programma’s (bijvoorbeeld campagnes, voorlichtingsactiviteiten of onderzoek), tenzij je onderbouwt dat =ze worden geïntensiveerd, bestendigd of verrijkt, zodat ze nog meer werkenden bereiken; 
 • Van werk naar werk (VWNW) begeleiding na ontslag of bij reorganisatie; 
 • Kosten voor verbruiksgoederen (bijv. catering); 
 • BTW en loonverletkosten. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van het Ministerie van SZW. Hier vind je ook contactgegevens van de helpdesk om vragen te stellen.  

Nieuws

Wat is er gebeurd met het geld van SectorplanPlus?


In vier factsheets brengen we de realisaties van de eerste SectorplanPlus-regeling in kaart.

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*