Subsidie Coronabanen in de Zorg 2022 geopend

Zorgaanbieders kunnen sinds dinsdag 15 november subsidie aanvragen voor coronabanen die zij gerealiseerd hebben voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het aanvraagloket voor deze subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 (COZO 2022) geopend. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk tot en met dinsdag 6 december om 17.00 uur.

Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling voor 2021. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging te beperken zijn extra maatregelen genomen bij de nieuwe COZO-regeling voor 2022.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke ondersteunende banen in de zorg. De coronabanen zijn bedoeld om zorgmedewerkers te ontlasten bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de loonkosten tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon. Zorgorganisaties kunnen met de subsidieregeling voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De regeling heeft een subsidieplafond van € 45 miljoen. Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en de aanvraag is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

In februari van dit jaar ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling COZO voor 2021. Waarna minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder besloot de regeling tijdelijk op te schorten. Met extra maatregelen wordt het risico op misbruik van de regeling COZO voor 2022 zo veel mogelijk beperkt. Zo zijn er extra eisen om de authenticiteit van de aanvrager te waarborgen. Uitbetaling gebeurt pas ná controle en vaststelling van de subsidie. Ook wordt er niet langer gewerkt met voorschotten. DUS-I is gerechtigd om nadere stukken op te vragen en extra onderzoek te doen bij de aanvrager.

Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Openbaar Ministerie (OM) naar de signalen over misbruik van COZO 2021 is nog niet afgerond. Begin 2023 informeert het ministerie van VWS de Tweede Kamer over de voortgang van dit onderzoek.

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor inzet statushouders


Met de SOWIS kunnen werkgevers statushouders duurzaam in dienst nemen.

Samenwerking op flex: zó doen ze het in de regio Gouda


ZWconnect stond drie jaar geleden aan de wieg van een inmiddels succesvolle samenwerking in de regio Gouda.

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*