SectorplanPlus loopt af, aanvraag voor vervolg is ingediend

Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdaging in onze sector. In augustus van dit jaar loopt de subsidie na 5 jaar af. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is misschien wel groter dan ooit.

In de eerste drie tijdvakken zijn bijna 40 duizend aanvragen voor opleidingen gericht op instroom ingediend. In tijdvak vier waren dit er ruim 47 duizend. Daarnaast zijn in totaal ruim 62,5 duizend opleidingen en trainingen gericht op (het behoud van) zittende medewerkers en zijn 20,7 duizend medewerkers opgeleid tot praktijk- of werkbegeleider.

Vervolgaanvraag ingediend

Omdat we het succes van het huidige SectorplanPlus door willen zetten maar VWS nog druk bezig is met haar meerjarenprogramma, hebben we een tussenoplossing gezocht door een aanvraag voor een vervolg in te dienen voor het schooljaar 2022 – 2023. De subsidie voor dit vervolg, als deze wordt toegekend, zal vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Naar verwachting krijgen we voor eind mei meer duidelijkheid over de toekenning. Ook kunnen we dan meer zeggen over de aanvraagperiode en het programma van eisen. Deze informatie zal gedeeld worden via www.sectorplanplus.nl en zal gedeeld worden aan alle contactpersonen van het huidige SectorplanPlus. Hou dus je mail goed in de gaten.

We begrijpen dat de informatie die we nu kunnen delen erg minimaal is, dat betreuren wij zeer, maar helaas is het op dit moment niet anders. Vanwege de korte periode tot volgend schooljaar en daarmee de korte voorbereidingstijd voor de vervolgsubsidie is het van belang dat je binnen de organisatie al zo goed mogelijk in beeld probeert te krijgen welke opleidingen en trainingen er gestart gaan worden. Zodat je, wanneer de aanvraagperiode en het programma van eisen dan wel bekend zijn, snel kunt schakelen en de aanvraag in kunt dienen.

Wil je intussen al aan de slag met gesubsidieerde ontwikkel- en/of begeleidingstrajecten of een EVC-traject? Dan is het wellicht interessant om deel te nemen aan de regeling NL Leert Door, sectoraal maatwerk. Meer informatie over deze subsidieregeling kan je opvragen bij RegioPlus via info@regioplus.nl. Door nu alvast met gesubsidieerde ontwikkeltrajecten aan de slag te gaan zullen de eventuele scholingsaanvragen via SectorplanPlus 2022-2023 straks goed aansluiten bij de behoefte van de individuele werknemer.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met David Huizing, projectleider, via david@zw-connect.nl of 06 – 82 73 91 07.

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*