SectorplanPlus: Hoe behoudt GGZ Delfland haar medewerkers?

Om een beroep te kunnen doen op de subsidie van SectorplanPlus, dienden organisaties een aanvullende verantwoording aan te leveren, waarin zij delen welke aanpak zij voor ogen hebben om personeel te behouden voor de sector. De komende periode lichten wij als ZWconnect een aantal leuke pilots uit, zodat jouw zorg- of welzijnsorganisatie hier wellicht inspiratie uit kan halen. In het eerste artikel is Careyn aan bod gekomen. Voor het tweede interview hebben we gesproken met Marleen van der Brugge van GGZ Delfland. 

Leerhuis

Bij GGZ Delfland heeft het leerhuis een prominente plek in de organisatie, waarbij de beleidsinhoud onder Marleen valt en de bedrijfsvoering onder haar collega Jasper de Haan. Onder het leerhuis vallen opleiden, ontwikkelen en onderzoek samen. Voor het aantrekken en behouden van personeel is het essentieel om het leerhuis een prominente plek in de organisatie te geven. GGZ Delfland leidt dan ook veel zelf op. Marleen: “Ook nu is het opleiden één van de belangrijkste instroombronnen van ons personeel.” 

Uit het leerhuis zijn verschillende programma’s opgezet, waaronder ‘Excellente Zorg – Hallo VIP’ en ‘Leidende Professional in de zorg’. In dit interview gaan we voornamelijk in op het laatstgenoemde onderdeel, omdat dat een mooi beeld geeft van de visie en doelstellingen van GGZ Delfland op het behoud van hun medewerkers.

Leidende Professional in de zorg

Naast opleiden is het belangrijk om de mensen die je in dienst hebt te blijven boeien. Dat is eigenlijk de boodschap van het talentprogramma Leidende Professional in de zorg. Hierin krijgen medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen in vakinhoudelijk leiderschap en te leren hoe ze voor verandering kunnen zorgen. Marleen: Als je wilt veranderen moeten die goede ideeën vanaf de werkvloer zelf komen, dus dat stimuleren we enorm. Een goed idee is mooi maar daarmee ben je er nog niet. In dit programma leren zorgprofessionals een project te leiden en draagvlak te creëren in de organisatie. Dus hoe ga je nu van je eigen team en werkvloer opschalen, om het te borgen in de hele organisatie. Dat is een heel andere tak van sport, waar zorgverleners normaal niet aan toekomen. Daarnaast zit er ook een stuk individuele coaching in; waar liggen jouw talenten, waar loop je weleens tegenaan en hoe groei je daarin.”

Het programma is samen met Q-Academy ontwikkeld en duurt in totaal 9 maanden, waarin deelnemers een intensief traject volgen. Het begint met een talentenscan, waarna een assessment en een voorgesprek volgt. De deelnemers moeten hierna hun idee in een projectplan gieten en dat moet goedgekeurd worden door het directieteam. Vervolgens volgen er verschillende themablokken: projectmanagement, ondernemerschap, persoonlijke effectiviteit en medisch leiderschap. Er wordt afgesloten met een eindpresentatie. “Zorgprofessionals leren zo niet alleen hoe veranderen werkt, maar ook hoe we werken aan vernieuwing bij GGZ Delfland. Je geeft meteen het DNA mee en dat maakt het ook van meerwaarde als je die begeleiding goed doet. Dat je ook meteen die rolvervulling in de praktijk zo onder de aandacht kunt brengen.”

Het programma is een flinke tijdsinvestering, dat niet allemaal onder werktijd kan en waar dus ook eigen tijd in gaat zitten. “Het zijn allemaal erg gemotiveerde medewerkers en doordat er ook een deel persoonlijke coaching in zit, helpt het ze ook in de zoektocht in het vormgeven van hun carrière. De deelnemers waarderen het programma dan ook enorm.” 

Ondersteunen en faciliteren

Wat is het resultaat van het programma? 

“In totaal hebben we nu twee groepen gehad, waarbij mensen in allerhande rollen terecht zijn gekomen. Zo zijn medewerkers in de projectleidersrol terecht gekomen, een managementfunctie, of ze zijn erachter gekomen dat het vakinhoudelijke juist precies is wat ze willen. Het helpt mensen echt verder om dat inzicht te krijgen en ze daarmee dus te behouden voor de organisatie.

Je moet de beweging ondersteunen en faciliteren. Een middel als dit is waardoor dit kan. We lichten deze mensen, projecten en verhalen eruit en dat delen we aan anderen. Hierdoor krijgen mensen het mee en worden erdoor aangestoken. Zou je het niet delen, dan ben je al de helft van het effect kwijt.”  

Wat zouden andere organisaties hiervan kunnen leren? 

“Nodig je medewerkers uit en ondersteun de beweging. Ga niet te veel op het product zitten, maar juist op het proces. Wij laten mensen met hun eigen idee op vraagstukken komen, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn, en daarnaast leer je ze vakinhoudelijk leiderschap aan. Dat nemen ze mee terug naar de werkvloer. Ga kijken hoe je die ideeën eruit kunt vissen en hoe je die mensen kunt helpen om ze uit te voeren. 

We willen onze cliënten weer grip op hun leven laten krijgen, dus helpen hen de regie te hervinden. Dat kun je alleen doen als jouw eigen medewerkers ook regie hebben over hun eigen werk en de vakinhoud voorop staat.”

Meer informatie

Wil je meer weten over SectorplanPlus? Lees dan hier verder.

Nieuws

Opleidingssubsidie SectorplanPlus opnieuw opengesteld (update)


De nieuwe regeling is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.

61.605 euro subsidie gerealiseerd voor Vouchers Coaching Mentale Vitaliteit


Vier zorginstellingen hebben gebruikgemaakt van deze subsidie om 65 van hun medewerkers toegang te geven tot waardevolle coachingstrajecten.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*