Rapportage: Maatregelen om ongewenste uitstroom uit zorg en welzijn te voorkomen

Als werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn biedt ZWconnect een sterk regionaal netwerk voor samenwerking en kennisuitwisseling in de regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe. In onze rapportage Dichtdraaien die kraan! staat een belangrijk gezamenlijk arbeidsmarktthema centraal, namelijk het beperken van de uitstroom van medewerkers om zo de geprognosticeerde personeelstekorten te verminderen, net als de kosten voor werkgevers. Kennis en ervaring willen we behouden voor de sector.

Inleiding

Met als vertrekpunt een cijfermatige analyse van uitstroom van medewerkers is in deze rapportage ten eerste gekeken op welke manier zorg- en welzijnswerkgevers zelf ongewenste uitstroom uit de organisatie kunnen verminderen en ten tweede hoe wij gezamenlijk de uitstroom uit de sector zorg en welzijn kunnen terugdringen.

 

1. Hoe kunnen we op organisatieniveau onze uitstroom beperken?

Een groot gedeelte van de vertrekredenen blijkt gerelateerd aan de situatie binnen het werk. Denk aan werksfeer, werkprocessen, contacten met cliënten/patiënten/bewoners en werksfeer. De leidinggevende heeft potentieel een belangrijke invloed hierop. Daarnaast wordt de aansturing door de leidinggevende ook zelf genoemd als vertrekreden. Het aandeel managers bij zorginstellingen blijkt de afgelopen 10 jaar gedaald met zo’n 40 procent. Leidinggevenden hebben een grotere span of control gekregen, terwijl juist bij minder medewerkers leidinggevenden een grotere bijdrage zouden kunnen leveren aan de interne situatie en meer persoonlijk contact kunnen hebben met de medewerkers zelf. Een kritische evaluatie van de huidige en gewenste span of control kan behulpzaam zijn. Dit gebeurt in de praktijk echter maar zelden.

2. Hoe kunnen we de uitstroom uit de sector zorg en welzijn beperken?

Drie typen uitstroom die van werkgevers speciale aandacht verdienen zijn pensionering, naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Iedere groep kent zijn eigen (regionale) aanpak en uitdagingen. Zo blijkt voor het motiveren van oudere medewerkers, als één van de voorwaarden om het pensioen uit te stellen, het vooral belangrijk dat beleidsmatig de nadruk op ontwikkelen en benutten ligt in plaats van ontziemaatregelen als het verkorten van de werkweek. Zzp’ers geven aan dat naast arbeidsvoorwaarden (inclusief salaris) ook het hebben van meer regie over de eigen werkzaamheden relevant is. Regionaal is er veel activiteit om te kijken hoe we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat we deze behoefte beter kunnen vormgeven, zodat daarvoor de stap naar het zelfstandig ondernemerschap, met een navenante stijging van personeelskosten, voorkomen kan worden. 

Dichtdraaien die kraan!

Download hieronder de volledige rapportage.

Nieuws

61.605 euro subsidie gerealiseerd voor Vouchers Coaching Mentale Vitaliteit


Vier zorginstellingen hebben gebruikgemaakt van deze subsidie om 65 van hun medewerkers toegang te geven tot waardevolle coachingstrajecten.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Aan de slag met ‘Welkom in de zorg’


In dit factsheet vertellen we je meer over dit initiatief en de voordelen van deelname. 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*