Projectleider aan het woord: Volg je Hart

Als lid van ZWconnect kun je profiteren van vele diensten en projecten die in het teken staan van instroom, doorstroom en behoud van personeel. In de rubriek Projectleider aan het woord lichten we elke keer een project uit en kijken we naar de huidige stand van zaken. Deze keer vertelt projectleider Elize Benard over Volg je Hart, een initiatief dat begin deze maand een mijlpaal vierde.

'Gemoderniseerd, bijgewerkt en opgefrist'

Wat houdt Volg je Hart precies in?

Volg je Hart is een samenwerkingsinitiatief van alle ziekenhuizen in onze regio, waarbij we bekendheid willen geven aan leerwerktrajecten die meer instroom kunnen gebruiken. Voorbeelden van die tekortberoepen zijn doktersassistente, mbo- en hbo-verpleegkundige, anesthesiemedewerker en operatieassistent.

Het initiatief is eerder gestart met vier ziekenhuizen. Eind vorig jaar hebben nog eens drie ziekenhuizen zich bij het project aangesloten, waardoor elk ziekenhuis in de regio van ZWconnect (Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en RijnGouwe, red.) nu vertegenwoordigd is.

 

Wat is het doel van Volg je Hart?

Het doel is om scholieren te enthousiasmeren voor een opleiding in Zorg en Welzijn. Volgend jaar verbreden we deze doelgroep mogelijk naar zij-instromers en doorstromers binnen de ziekenhuizen. Als je kijkt naar functies als longfunctieanalist of laborant klinische neurofysiologie, heb je daar als scholier waarschijnlijk niet gelijk een beeld bij. Met Volg je Hart proberen we dus echt duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kunt doen binnen de ziekenhuizen.

Waarom is het volgens jou goed dat ZWconnect hier een sturende rol in neemt?

Het is een rol van ZWconnect om regionale samenwerking te faciliteren. Daar geven we op deze manier invulling aan. Daarnaast is het goed dat iemand er dedicated mee bezig is en sturing geeft aan het project. Het is een groot project waarin veel moet gebeuren. Als je het goed wilt doen, is het niet iets wat je er zomaar bij kunt doen. En bij ZWconnect zijn hier apart uren voor gebudgetteerd en mensen voor vrijgemaakt, wat maakt dat deze inzet niet ter discussie staat.

 

3 juli was een mijlpaal voor het project. Wat is er toen precies gebeurd? 

Volg je Hart is toen geïntegreerd in het Zorg en Welzijn Plein, een website met meer dan 20.000 maandelijkse bezoekers. De bestaande website van het project was flink verouderd en niet meer actueel. Daarom was het nuttig om deze te koppelen aan een platform dat al een groot bereik heeft, waar we ook makkelijk de vacatures van de leerwerktrajecten aan kunnen koppelen. Er zit namelijk al een vacaturebank geïntegreerd in het Zorg en Welzijn Plein. Volg je Hart heeft ook een nieuw logo gekregen en is gemoderniseerd, bijgewerkt en opgefrist. Daarnaast breng je met deze integratie alle informatie over leren en werken in de sector Zorg en Welzijn op één plek.

'Er zijn nog genoeg plannen!'

Hoe verloopt de samenwerking met de aangesloten ziekenhuizen?

Goed, de aangesloten werkgroepleden hebben een positieve instelling over Volg je Hart en zien het nut en de noodzaak ervan in. Wat soms wel lastig is, is dat iedereen het ‘erbij moet doen’ waardoor het logisch is dat in de uitvoering het niet altijd de hoogste prioriteit heeft bij iedereen. Als een recruiter of opleidingsadviseur een of twee zieke collega’s moet vervangen op een afdeling of er zijn interne projecten waarbij hun inbreng van belang is, kom je natuurlijk minder snel aan dit werk toe.

Zie je op korte termijn al uitbreidingskansen voor Volg je Hart?

Ja, voornamelijk op het gebied van voorlichting. We blijven traditioneel voorlichten op scholen, maar willen ook kijken naar moderne technieken. Denk hierbij aan een digitale voorlichtingsmodule. Een ander voorbeeld is roadshows in alle ziekenhuizen, waarbij we voor bepaalde functies het ziekenhuis openstellen om geïnteresseerden uitleg te geven over de inhoud ervan. Verder is Volg je Hart nu voornamelijk gericht op scholieren. Er zijn echter veel specialismen in een ziekenhuis waar je al een vooropleiding voor gedaan moet hebben. Ook die doelgroep moet je zien te bereiken, evenals de zij-instromers. Er zijn dus nog genoeg plannen!

Meer informatie

Heb je een vraag over Volg je Hart? Neem dan contact op met Elize via elize@zw-connect.nl.

Nieuws

Juvoly en Valtes winnen Nationale Zorginnovatieprijs 2024


De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest vernieuwende zorginnovatie in de opschalingsfase.

Zes impactvolle arbeidsmarktprojecten benoemd tot koploper


De koplopers pitchten hun initiatieven en vertelden wat hun oplossingen zijn én vooral ook hoe zij te werk zijn gegaan.

Nieuwe directeur Hanne Wiegman: ‘Dichter op de veranderopdracht van onze leden zitten’


Hanne vertelt uitgebreid over haar achtergrond en visie op de uitdagingen die de sector Zorg en Welzijn te wachten staat.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*