Projectleider aan het woord: Leernetwerk Verzuim en Arbo

Als lid van ZWconnect kun je profiteren van vele diensten en projecten die in het teken staan van instroom, doorstroom en behoud van personeel. In de rubriek Projectleider aan het woord lichten we elke keer een project uit en kijken we naar de huidige stand van zaken. Deze keer vertelt projectleider Marjolijn van Tol over het nieuwe Leernetwerk Verzuim en Arbo.

'Elkaar vinden via de achterdeur'

Wat houdt het Leernetwerk Verzuim en Arbo precies in?

Deze netwerkgroep is speciaal voor arbo- en verzuimspecialisten. Zij kunnen elkaar hier via de achterdeur vinden en komen eens in de zes tot acht weken samen. Niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar ook om samen de diepte in te duiken en van elkaar te leren. Vandaar ook de naam ‘leernetwerk’. In de eerste bijeenkomst hebben we opgehaald waar zij tegenaan lopen en waarover zij geïnspireerd willen raken. We hebben voor hen een tijdlijn uitgezet om te peilen in welke fase zij zitten in hun arbo-/verzuimbeleid. Hierbij zie je dat de een al verder is in het opzetten van een providerboog. Anderen zijn meer gevorderd in beleid rondom medewerkers in de overgang. Zodoende kan iedereen van elkaar leren op onderwerpen die bij diegene nog in een beginstadium zitten.

 

Wat was de reden om deze netwerkgroep op te zetten?

We hadden al een Netwerkgroep Behoud, maar er ontstond een behoefte onder arbo- en verzuimspecialisten voor een eigen netwerkgroep. De Netwerkgroep Behoud is iets meer gericht op preventie, terwijl deze groep gaat over de stappen die je kunt nemen als medewerkers al uitgevallen zijn.

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste thema’s onder deze doelgroep?

Dat gaat vooral om het stukje communicatie naar personen die in het verzuim zijn geraakt. Hoe bereik je ze en zorg je ervoor dat ze aangehaakt blijven bij het bedrijf? Daarnaast is rouw en verlies een belangrijk thema, evenals de overgang, generatiemanagement, de werkdruk en het 2e spoor. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we de overgang als onderwerp behandeld. HWW zorg heeft hier al beleid op en vertelde samen met Estrocare over hoe je om kunt gaan met medewerkers die door dusdanig hevige symptomen niet meer aan het werk kunnen.

 

Hoe waren de reacties na de eerste twee bijeenkomsten?

Positief. Wat vooral op waarde wordt geschat is dat de arbo- en verzuimspecialisten elkaar nu via de achterdeur kunnen vinden. Zo hebben we in het tweede deel van de tweede bijeenkomst ook een intervisie gehouden, waarbij we in kleine groepjes uit elkaar zijn gegaan. Hierbij konden casussen worden ingediend om vervolgens te horen hoe specialisten van andere organisaties deze problemen getackeld hebben. Naast de netwerkbijeenkomsten is er nu ook een aparte LinkedIn-groep geopend, waarop zij elkaar 24/7 kunnen vinden en helpen met vraagstukken. Die wens kwam ook echt uit de groep zelf.

Welke rol hebben de Matchtafels in deze netwerkgroep?

Tot nu toe hebben we de Matchtafels gecombineerd met het Leernetwerk Verzuim en Arbo. De Matchtafels zijn erop gericht om kandidaten voor zorgfuncties onderling te kunnen uitwisselen. Het is goed dat arbo- en verzuimexperts weten dat deze mogelijkheid er is, mocht een werknemer in het 2e spoor terecht komen. Echter willen we deze twee initiatieven op termijn van elkaar loskoppelen. De mobiliteitsvraagstukken zijn namelijk wat minder van belang voor arbo- en verzuimspecialisten.

 

Er staan nog twee bijeenkomsten op de planning. Is er al iets bekend over de invulling hiervan? 

De aankomende bijeenkomst op 30 mei staat deels in het teken van het 2e spoor. Iedereen krijgt hier mee te maken en hoe je dit zo succesvol mogelijk begeleidt en inricht is wisselend. Hier valt dus nog veel over te delen en te leren van en met elkaar. Maar ook de intervisie in kleinere groepen komt weer terug in mei. Voor de bijeenkomst in oktober staat het centrale onderwerp nog open. Hier gaan we in mei en de maanden daarna online via onze LinkedIn-groep nog verder op inzoomen en de behoeften van dat moment verder ophalen. Voor nu staat ook het thema ‘rouw en verlies’ hoog op de lijst, maar aangezien we echt meebewegen met ons leernetwerk kan dit zomaar nog veranderen.

 

Heb je nog ideeën om het netwerk uit te breiden?

In de eerste bijeenkomst zijn dusdanig veel onderwerpen opgehaald, dat we qua inhoud in ieder geval voorlopig nog wel even door kunnen. Wellicht kunnen we in de toekomst nog een subregionale splitsing maken, maar dit is afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Meer informatie

Heb je een vraag over het Leernetwerk Verzuim en Arbo? Neem dan contact op met Marjolijn van Tol via marjolijn@zw-connect.nl.

Lijkt het je leuk om een bijeenkomst bij te wonen? Meld je dan hier aan voor de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 30 mei.

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*