Mentale vitaliteit: Vouchers

Deze subsidie omvat coaching die gericht is op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden, die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben.

VIPc

We werken aan innovatieve interventies en activiteiten in de ouderenzorg, om regionaal extra te investeren in de mentale vitaliteit.

Subsidies

ZWconnect stimuleert en adviseert organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van subsidiemogelijkheden.