Anders werken en opleiden

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Strategische Personeelsplanning

​Het in de praktijk brengen van ideeën en instrumenten vanuit strategische personeelsplanning blijkt regelmatig een grote uitdaging voor organisaties.

Regionale mobiliteit

In de toekomst zullen we meer zorg met minder handen moeten leveren. Het is daarom zaak om zorgmedewerkers te behouden voor de sector.

Subsidies

ZWconnect stimuleert en adviseert organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van subsidiemogelijkheden. 

Arbeidsmarktinformatie

ZWconnect is specialist op gebied van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. We willen daarom je arbeidsmarktvragen graag beantwoorden.

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op het stimuleren van extra instroom.

Loopbaanportal

Het loopbaanportal voorziet in relevante informatie en vacatures om instroom, behoud en mobiliteit binnen Zorg en Welzijn te vergroten.