Werving

Wij streven ernaar dat jongeren en zij-instromers een goed beeld hebben van de opleidingen en werkmogelijkheden binnen Zorg en Welzijn.

Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Matchtafel

Tijdens de Matchtafels gaan we met elkaar in gesprek over mobiliteitsvraagstukken en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.

Voorlichting & Oriëntatie

Voldoende instroom begint met (regionale) promotie en voorlichting over de sector. We richten ons op diverse wervingsactiviteiten, afgestemd op de juiste doelgroep.