Leven Lang Ontwikkelen

In een veranderend zorglandschap wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor een leven lang ontwikkelen (LLO)

Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Matchtafel

Tijdens de Matchtafels gaan we met elkaar in gesprek over mobiliteitsvraagstukken en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Voorlichting & Oriëntatie

Voldoende instroom begint met (regionale) promotie en voorlichting over de sector. We richten ons op diverse wervingsactiviteiten, afgestemd op de juiste doelgroep.