Werkvermogen

Goed werkgeverschap belicht de positieve aspecten van medewerkers en zet hen in hun kracht, waarmee uitval en verzuim wordt voorkomen.

Onboarding

Het onboarden van nieuwe medewerkers is belangrijk. Zeker in een tijd waarin we zorgverleners willen inzetten om aan de zorgvraag te voldoen.