Anders werken en opleiden

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Regionale mobiliteit

In de toekomst zullen we meer zorg met minder handen moeten leveren. Het is daarom zaak om zorgmedewerkers te behouden voor de sector.

Flexibilisering

Met het project Flexibilisering willen we de regie op flexibele inzet van zzp’ers terugbrengen naar de regio.

Loopbaanportal

Het loopbaanportal voorziet in relevante informatie en vacatures om instroom, behoud en mobiliteit binnen Zorg en Welzijn te vergroten.