Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Matchtafel

Tijdens de Matchtafels gaan we met elkaar in gesprek over mobiliteitsvraagstukken en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Flexibilisering

Met het project Flexibilisering willen we de regie op flexibele inzet van zzp’ers terugbrengen naar de regio.

Loopbaanportal

Het loopbaanportal voorziet in relevante informatie en vacatures om instroom, behoud en mobiliteit binnen Zorg en Welzijn te vergroten.

Voorlichting & Oriëntatie

Voldoende instroom begint met (regionale) promotie en voorlichting over de sector. We richten ons op diverse wervingsactiviteiten, afgestemd op de juiste doelgroep.