Recruitmentnetwerk

In het Recruitmentnetwerk willen we kennis, informatie en ervaringen uitwisselen op het gebied van werving en selectie.

Werving

Wij streven ernaar dat jongeren en zij-instromers een goed beeld hebben van de opleidingen en werkmogelijkheden binnen Zorg en Welzijn.

Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Sterk in je werk

Bij ZWconnect zijn er loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken met geïnteresseerden uit de regio.

Strategische Personeelsplanning

​Het in de praktijk brengen van ideeën en instrumenten vanuit strategische personeelsplanning blijkt regelmatig een grote uitdaging voor organisaties.

Onboarding

Het onboarden van nieuwe medewerkers is belangrijk. Zeker in een tijd waarin we zorgverleners willen inzetten om aan de zorgvraag te voldoen.

Matchtafel

Tijdens de Matchtafels gaan we met elkaar in gesprek over mobiliteitsvraagstukken en hoe we elkaar hierin kunnen helpen.

Subsidies

ZWconnect stimuleert en adviseert organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van subsidiemogelijkheden. 

Arbeidsmarktinformatie

ZWconnect is specialist op gebied van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. We willen daarom je arbeidsmarktvragen graag beantwoorden.

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.