Dialoog over anders werken

We delen initiatieven die zich richten op de inhoudelijke acties waar de zorg het meest op zit te wachten.

Renderend innoveren

De ‘digitale transformatie’ vraagt om slimme samenwerkingsverbanden en zinvolle partnerschappen.

Ethiek en Digitalisering

We leven in een samenleving waar digitalisering zorgt voor grote veranderingen. Veel van die ontwikkelingen roepen ethische vragen op.

DataLab Zorg en Welzijn

In dit project wordt in een collectief samengewerkt om flexibel, laagdrempelig en resultaatgericht met data te innoveren.

Strategische Personeelsplanning

​Het in de praktijk brengen van ideeën en instrumenten vanuit strategische personeelsplanning blijkt regelmatig een grote uitdaging voor organisaties.

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.

Flexibilisering

Met het project Flexibilisering willen we de regie op flexibele inzet van zzp’ers terugbrengen naar de regio.