Leven Lang Ontwikkelen

In een veranderend zorglandschap wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor een leven lang ontwikkelen (LLO)

Recruitmentnetwerk

In het Recruitmentnetwerk willen we kennis, informatie en ervaringen uitwisselen op het gebied van werving en selectie.

Dialoog over anders werken

We delen initiatieven die zich richten op de inhoudelijke acties waar de zorg het meest op zit te wachten.

Renderend innoveren

De ‘digitale transformatie’ vraagt om slimme samenwerkingsverbanden en zinvolle partnerschappen.

Werving

Wij streven ernaar dat jongeren en zij-instromers een goed beeld hebben van de opleidingen en werkmogelijkheden binnen Zorg en Welzijn.

Ethiek en Digitalisering

We leven in een samenleving waar digitalisering zorgt voor grote veranderingen. Veel van die ontwikkelingen roepen ethische vragen op.

Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Vitaliteit

Wij willen vitaliteitsbeleid bij werkgevers met maatwerkgesprekken stimuleren en monitoren, in het kader van goed werkgeverschap.

Sterk in je werk

Bij ZWconnect zijn er loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken met geïnteresseerden uit de regio.