Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Flexibilisering

Met het project Flexibilisering willen we de regie op flexibele inzet van zzp’ers terugbrengen naar de regio.