Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Werkvermogen

Goed werkgeverschap belicht de positieve aspecten van medewerkers en zet hen in hun kracht, waarmee uitval en verzuim wordt voorkomen.

Vitaliteit

Wij willen vitaliteitsbeleid bij werkgevers met maatwerkgesprekken stimuleren en monitoren, in het kader van goed werkgeverschap.

Sterk in je werk

Bij ZWconnect zijn er loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken met geïnteresseerden uit de regio.

Strategische Personeelsplanning

​Het in de praktijk brengen van ideeën en instrumenten vanuit strategische personeelsplanning blijkt regelmatig een grote uitdaging voor organisaties.

Vitaliteitsadvies

Als lid van ZWconnect kun je kosteloos gebruikmaken van onze expertise op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Digivaardig in de zorg

ZWconnect zet zich binnen de coalitie Digivaardig in de Zorg in om medewerkers digivaardig te maken.

Sterk in je werk week

De Sterk in je werk week is bedoeld om aandacht te geven aan het behoud van zorg- en welzijnsprofessionals.