Leven Lang Ontwikkelen

In een veranderend zorglandschap wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor een leven lang ontwikkelen (LLO)

Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleidingstrajecten.

Employability

Employability is het vermogen van personeel om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen.

Werkvermogen

Goed werkgeverschap belicht de positieve aspecten van medewerkers en zet hen in hun kracht, waarmee uitval en verzuim wordt voorkomen.

Vitaliteit

Wij willen vitaliteitsbeleid bij werkgevers met maatwerkgesprekken stimuleren en monitoren, in het kader van goed werkgeverschap.

Sterk in je werk

Bij ZWconnect zijn er loopbaancoaches beschikbaar voor gesprekken met geïnteresseerden uit de regio.

Mentale vitaliteit: Vouchers

Deze subsidie omvat coaching die gericht is op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden, die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben.

VIPc

We werken aan innovatieve interventies en activiteiten in de ouderenzorg, om regionaal extra te investeren in de mentale vitaliteit.

Strategische Personeelsplanning

​Het in de praktijk brengen van ideeën en instrumenten vanuit strategische personeelsplanning blijkt regelmatig een grote uitdaging voor organisaties.