Subsidies

Voor werkgevers en samenwerkingsverbanden in Zorg en Welzijn zijn er veel verschillende subsidies beschikbaar voor het behoud, opleiden en de instroom van personeel. We zien dat dergelijke subsidies steeds belangrijker worden om ook daadwerkelijk pilots op te zetten, maar dat de beschikbare middelen niet altijd worden gevonden en benut vanwege onbekendheid. Daarom stimuleert en adviseert ZWconnect organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van subsidiemogelijkheden.

Wat houdt het in?

Voor déze subsidies is ZWconnect de contactpersoon
SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op het stimuleren van extra instroom. ZWconnect is voor haar regio het contactpersoon voor de SectorplanPlus-regeling.

 

Mentale vitaliteit – vouchers

ZWconnect heeft subsidie beschikbaar gekregen van ZonMw om coaching te organiseren. Deze coaching is gericht op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden, die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben.

 

 

Mentale vitaliteit – onderzoek

ZWconnect werkt samen met Hogeschool Leiden, mboRijnland, Marente, DSV | verzorgd leven en  interventie specialist Arjella van Scheppingen aan innovatieve interventies en activiteiten in de ouderenzorg, om regionaal extra te investeren in de mentale vitaliteit.

 

Subsidiekaart

Onze digitale subsidiekaart geeft je een overzicht van verschillende landelijke en regionale regelingen.

Stuur een bericht aan Michel

Naam*
Toestemming*
Michel Winnubst
Michel Winnubst
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Michel.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Michel.

Aankomende activiteiten

Najaarsoverleg Regionaal Opleidersnetwerk

Details
Datum: 7 november 2023
Netwerkgroep

Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties vanuit alle branches bij elkaar.

Voorjaarsoverleg Regionaal Opleidersnetwerk

Details
Datum: 16 mei 2023
Netwerkgroep

Binnen dit netwerk komen verschillende opleidingsadviseurs van regionale zorgorganisaties vanuit alle branches bij elkaar.

Nieuws

RegioPlus Jaaroverzicht 2022


In dit jaaroverzicht vind je een greep van de activiteiten van RegioPlus afgelopen jaar.

Bekijk ons arbeidsmarktprogramma 2023!


Voor 2023 heeft ZWconnect een innovatief arbeidsmarktprogramma samengesteld waarmee we anders kijken, anders leren en anders doen.

Nieuwe subsidiekaart Zorg en Welzijn


Op deze nieuwe kaart is het mogelijk om makkelijker te filteren en zodoende te komen tot de subsidie die het beste past bij jouw behoefte.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*