Personeels- en opleidingsplan

Leren en opleiden is noodzakelijk voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening in Zorg en Welzijn. Ook is het een manier om potentiële werknemers in de sector te laten instromen. Het doel van dit project is om de instroom- en doorstroommogelijkheden in de sector Zorg en Welzijn te verhogen. ZWconnect biedt organisaties ondersteuning op het gebied van het strategische stagevraagstuk en begeleiding van onder andere (zij-)instroom, stagiaires en het eigen zorg- en welzijnspersoneel.

Wat houdt het in?

Verhogen instroom- en doorstroommogelijkheden

In de regio werken wij samen in verschillende pilots die specifiek ingaan op de uitdagingen verbonden aan het regionaal strategisch (en gezamenlijk) opleiden. Dit betreft in ieder geval het doorontwikkelen van het hoger onderwijs binnen het programma Leven lang ontwikkelen in de Campus Gouda, het verder verkennen van de regionale inzet van de mbo-leereenheden en het onderzoeken van een betere afstemming en verdeling van stageplaatsen.

ZWconnect ondersteunt daarnaast het bestuurlijk overleg V&V Midden-Holland. De afgelopen vier jaar is ingezet op de kwaliteitsverbetering binnen de VVT. Vanaf 2022 zal de focus van dit bestuurlijk overleg verbreed worden richting samenwerking met gemeenten, andere branches binnen de zorg en het onderwijs. Vraagstukken over arbeidsmarkttekorten, de toenemende zorgvraag, de complexiteit van zorg en het langer zelfstandig thuis wonen vraagt namelijk om gezamenlijke visie en actie.

In samenwerking met RegioPlus en andere regionale werkgeversorganisaties brengen we in kaart welke voorbeelden/pilots er zijn als het gaat om ‘anders en meer leren en opleiden’ en wat de succes- en faalfactoren zijn. Het resultaat is een routekaart voor organisaties waarin overzicht wordt gegeven welke van de initiatieven bewezen leiden tot welk resultaat. Het gaat hierbij om initiatieven die leiden tot het verhogen van de instroom, het opleidingsrendement, het sectorrendement, de kwaliteit van opleidingen en het stimuleren van de onderlinge samenwerking.

Arbeidsmarktinformatie: aantal gediplomeerden

Het CBS verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. In onderstaande figuren zie je het jaarlijkse aantal gediplomeerden HBO verpleegkunde en verzorgende IG in onze regio. Wil je het aantal gediplomeerden van andere opleidingen zien of andere relevante arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn? Kijk dan op het dashboard van Arbeidsmarkt in beeld. Hier vind je actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie op zowel macro- als microniveau.

Gediplomeerden HBO verpleegkunde
Gediplomeerden verzorgende IG

Stuur een bericht aan Lies

Naam*
Toestemming*
Lies Lokkerbol
Lies Lokkerbol
Projectleider
Projectleider
Wil je meer weten over het strategisch personeels- en opleidingsplan? Neem dan contact op met Lies.
Wil je meer weten over het strategisch personeels- en opleidingsplan? Neem dan contact op met Lies.

Aankomende activiteiten

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Details
Datum: 6 december 2022
Online bijeenkomst

Deze regiobijeenkomst staat in het teken van de rol van het intern toezicht bij de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met...

Communicatienetwerk

Details
Datum: 18 oktober 2022
Netwerkgroep

Ontmoet andere communicatieprofessionals en bespreek met ons hoe we gezamenlijk kunnen optrekken.

Nieuws

Wat staat er in de Miljoenennota over zorg en welzijn?


In de Prinsjesdagmemo van RegioPlus staan alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota die relevant zijn voor zorg en welzijn.

Leid jij ook al op met mbo-certificaten voor bij- op- en omscholing?


Met mbo-certificaten kunnen werkgevers hun medewerkers op een verantwoorde wijze inzetten bij nieuwe werkzaamheden.

Onderzoeksrapport: ‘SectorplanPlus spreekt werkgevers aan’


Gedurende de looptijd van de subsidie is door meer dan 3.800 zorgorganisaties, met name uit de VVT sector, gebruik gemaakt van SectorplanPlus.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*