SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten gericht op het stimuleren van extra instroom. ZWconnect is voor haar regio het contactpersoon voor de SectorplanPlus-regeling.

Wat houdt het in?

Regionaal inrichten en versterken van opleidingsplannen
SectorplanPlus (2017-2022)

Voor de subsidieregeling SectorplanPlus (2017-2022) heeft het ministerie van VWS 320 miljoen euro landelijk ter beschikking gesteld voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Wanneer een werknemer binnen de doelgroep valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat hier om BBL-trajecten, HBO-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen.

 

SectorplanPlus (2022-2023)

SectorplanPlus (2022-2023) is een vervolg op de vorige subsidie en is in grote lijnen hetzelfde. Hiervoor heeft het ministerie van VWS 100 miljoen euro landelijk ter beschikking gesteld. Deze subsidie betreft opleidingen en trainingen die plaatsvinden in de periode tussen augustus 2022 en september 2023.

SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) heeft de regeling SectorplanPlus met een jaar verlengd van 1 september 2023 tot 1 september 2024 onder de nieuwe naam SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn.

De insteek bij deze verlenging is om een extra tegemoetkoming te geven aan (regionale) samenwerking rond opleiden. Ook wordt vanuit het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging via de subsidie SectorplanPlus – TAZ Z&W een extra tegemoetkoming verstrekt aan samenwerking rond opleiden in de wijkverpleging.

Verantwoording

SectorplanPlus (2017-2022) bestond uit vier tijdvakken. Alle registraties van tijdvak 1 en 2 zijn beoordeeld. In de onderstaande factsheets maken we de balans op.
Factsheet tijdvak 1
Factsheet tijdvak 2

Stuur een bericht aan David

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
David Huizing
David Huizing
Projectleider
Projectleider
Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen de subsidieregeling van SectorplanPlus? Neem dan contact op met David.
Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen de subsidieregeling van SectorplanPlus? Neem dan contact op met David.

Aankomende activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Details
Datum: 3 juni 2024
Online bijeenkomst

Op maandag 3 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van ZWconnect plaats, bedoeld voor bestuurders van onze leden.

Nieuws

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*