RAAT

RAAT staat voor Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. In deze regionale actieplannen zijn afspraken en ambities vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Elke arbeidsmarktregio in Nederland heeft zo’n actieplan opgezet. ZWconnect coördineert de actieplannen voor de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.

Wat houdt het in?

Vijf actielijnen

RAAT is onverdeeld in vijf actielijnen, te weten:

  • De instroom- en opleidingscapaciteit verhogen.
  • De loopbaankeuze van potentiële werknemers positief beïnvloeden.
  • Het opleidingsrendement verhogen.
  • De opleidingsmogelijkheden vergroten.
  • Een aantrekkelijke werkomgeving bieden.

Om resultaten te boeken op deze actielijnen, zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt. Daarom bestaat RAAT in de basis uit de volgende onderdelen:

  • Een intentieverklaring, die de intentie van de betrokken werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio beschrijft.
  • Een regionaal actieplan, waarin concrete, al lopende plannen en projecten worden vastgelegd en regionaal gedeeld, met de ambitie om deze regionaal te verspreiden en aan te vullen.
  • Een regionaal actiecentrum, waarbij vanuit ZWconnect wordt gewerkt aan het verder stimuleren en aanjagen van bestaande en nieuwe regionale initiatieven.

Relevante documenten

Via onderstaande links vind je meer informatie over het Regionale actieplan en de intentieverklaring waarin de regionale uitdagingen, ambitie en afspraken zijn vastgelegd.
Regionaal actieplan
Intentieverklaring regionaal actieplan
Flyer regionaal actieplan

Stel een vraag aan Michel

Naam*
Toestemming*
Michel Winnubst
Michel Winnubst
Projectleider
Projectleider
Wil je meer weten over RAAT? Neem dan contact op met Michel.
Wil je meer weten over RAAT? Neem dan contact op met Michel.

Aankomende activiteiten

Informatiebijeenkomst Vrouwenacademie De Mussen

Details
Datum: 25 mei 2022
Fysieke bijeenkomst

Vrouwenacademie De Mussen leidt vrouwen die niet over de benodigde startkwalificaties beschikken op in een verkort BBL-traject VIG van 24 maanden.

Regionaal Strategisch HR Overleg

Details
Datum: 29 september 2022
Fysieke bijeenkomst

Dit overleg is een nieuw platform voor kennismaking, netwerken en inhoudelijk het gesprek voeren voor HR-eindverantwoordelijken.

Nieuws

Even voorstellen…


Onze nieuwe operationeel manager Margôt van Gils stelt zich graag aan je voor.

Oriënteren in Zorg en Welzijn: zó ging Jade aan de slag


Jade van der Burgh (20) besloot om in zoveel mogelijk richtingen ervaring op te doen.

Gezocht: Projectondersteuner met secretariële taken


ZWconnect is per direct op zoek naar een Projectondersteuner met secretariële taken voor 32-36 uur per week.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*