Modern werkgeverschap

Wij streven ernaar dat niemand de sector Zorg en Welzijn verlaat zonder goede reden, ofwel redenen die te voorkomen zijn. ZWconnect faciliteert daarom werkgevers om het behoud van medewerkers mogelijk te maken middels het aanreiken van tools, projecten en best practices. We stimuleren werkgevers om het gesprek met de individuele medewerker aan te gaan, met als resultaat dat zij gezond, vitaal en gelukkig aan het werk kunnen.

Wat houdt het in?

Met déze projecten stimuleren we modern werkgeverschap
Regionale mobiliteit

Zorg- en welzijnsmedewerkers die op zoek zijn naar de volgende stap in hun loopbaan kunnen geholpen worden met meer inzicht in hun loopbaanmogelijkheden. Om deze reden is het project ‘Loopbaanontwikkeling in de zorgketen: een regionale routekaart’ opgericht. Het project heeft als doel om het regionale spectrum van de loopbaanpaden in de regio per branche in kaart te brengen.

 

Onboarding

Investeer jij al in onboarding? Ontdek waar nog kansen liggen! ​Het onboarden van nieuwe medewerkers is erg belangrijk in een tijd waarin we zorgverleners snel willen inzetten om aan de huidige zorgvraag te kunnen voldoen. Goed beleid rondom onboarding is hierbij van essentieel belang. Met het Lerend netwerk onboarding willen we daarnaast een extra impuls geven aan de onboardingstrajecten, zoals organisaties die nu uitvoeren.

Flexibilisering

Binnen het project Flexibilisering richten we ons op het proces rondom het extern inhuren van personeel. We hebben de ambitie om de regie op flexibele inzet van personeel terug te brengen naar de regio, waardoor werkgevers meer grip hebben op kosten en kwaliteit en minder afhankelijk zijn van intermediairs. Bovendien zijn onze leden in staat compliant in te huren. Daarnaast faciliteren wij leden die actief initiatieven willen uitvoeren.

Stuur een bericht aan David

Naam*
Toestemming*
David Huizing
David Huizing
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met David.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met David.

Aankomende activiteiten

Bijeenkomst Samen datagedreven werken in zorg en welzijn

Details
Datum: 1 november 2022
Online bijeenkomst

In deze bijeenkomst word je geïnspireerd over hoe je een visie kan vormen op datagedreven werken. 

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Details
Datum: 6 december 2022
Online bijeenkomst

Deze regiobijeenkomst staat in het teken van de rol van het intern toezicht bij de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met...

Nieuws

Wat staat er in de Miljoenennota over zorg en welzijn?


In de Prinsjesdagmemo van RegioPlus staan alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota die relevant zijn voor zorg en welzijn.

Datagedreven gaan werken? Meld je aan voor het DataLab Zorg en Welzijn!


In dit project wordt in een collectief samengewerkt om flexibel, laagdrempelig en resultaatgericht met data te innoveren.

Datagedreven werken: doe een tweeledige nulmeting!


Kom erachter hoe ‘datavolwassen’ jouw organisatie is en welke behoeftes er spelen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*