Medewerkerspanel Zorg en Welzijn

Naast het werven van nieuw personeel is het behoud van (ervaren) werknemers minstens zo belangrijk. Zeker in deze coronaperiode is het goed om te kijken naar wat nodig is op dit vlak en welke lessen er te leren zijn van het werken tijdens de coronapiek. Vanuit beleid zijn er vaak ideeën over wat de wensen en gedachtes zijn van werknemers, maar beleid werkt het beste wanneer er draagvlak voor is onder degenen voor wie het beleid er is. Het doel van dit project is daarom om een breed gedragen basis op te halen voor een visie, ondersteund voor en door zorgprofessionals.

Wat houdt het in?

Regionale Actie Medewerkersgesprek

Vanuit ZWconnect willen wij graag een stimulans geven aan het betrekken van medewerkers. Dit gebeurt al op veel plekken en manieren, maar met deze wedstrijd wilden wij een extra zetje geven aan daar waarop het nodig is. De vijf beste ideeën kregen 2.500 euro om het idee te realiseren. De winnaars van de actie zijn:

  • Cedrah 
  • GGZ Delfland 
  • Frankelandgroep
  • DSV | verzorgd leven

Zij krijgen een bijdrage vanuit ZWconnect om hun idee op het gebied van medewerkerbetrokkenheid een stap verder te helpen. De komende periode zullen wij in enkele artikelen de voortgang van deze initiatieven vermelden.  

De belangrijkste criteria voor deelname was dat het budget wordt ingezet voor een concrete actie gericht op het betrekken van de medewerker, op een specifiek beleidsonderwerp. Het moet gaan om een eenvoudige en snel te realiseren actie: kort, krachtig en overzichtelijk. De actie wordt uitgevoerd ergens in de periode oktober 2021 t/m februari 2022.

De winnaars

Cedrah 

Cedrah ziet dat er onderwerpen uit hun MTO zijn die blijven liggen en niet worden door vertaald in daadwerkelijke acties. Daarom zetten zij een korte vragenlijst uit, gevolgd door dialoogsessies om in gesprek met de zorgprofessional gezamenlijk te komen tot een focus in de uitkomsten. Het doel hiervan is om het werkgeverschap toekomstbestendig te maken.


GGZ Delfland 

GGZ Delfland wil graag het meerjarenbeleid meer bekendheid geven en handvatten creëren voor de verpleegkundigen en agogen binnen de organisatie. Om aan dit beleid te kunnen werken wordt er door dverpleegkundige en agogische staf van GGZ Delfland een ‘Bemoei-je-met-de-zorg-dag’ georganiseerd. Een evenement waar een inspirerende presentatie wordt verzorgd en waar verpleegkundigen en agogen speeddaten met beleidsmakers vanuit de organisatie. 

Frankelandgroep 

Frankelandgroep ziet dat er naar aanleiding van hun exitinterviews meer aandacht nodig is voor collegiale support. Daarom gaan zij medewerkers per team en locatie opleiden om support te bieden aan collega’s die hier behoefte aan hebben. 
 

DSV | verzorgd leven 

De ambitie achter de activiteit van DSV | verzorgd leven is om medewerkers meer bewust te maken van hun eigen rol buiten de werkvloer in hun rol als ambassadeur. Om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren kunnen medewerkers mensen aandragen om een klas te vullen voor een opleiding. Het team met de grootste bijdrage wint een teamuitje.

Stuur een bericht aan Michel

Naam*
Toestemming*
Michel Winnubst
Michel Winnubst
Projectleider
Projectleider
Wil je meer informatie over het medewerkerspanel? Neem dan contact op met Michel.
Wil je meer informatie over het medewerkerspanel? Neem dan contact op met Michel.

Aankomende activiteiten

Lerend netwerk onboarding

Details
Datum: 30 mei 2022
Online bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst van het Lerend netwerk onboarding gaan we het hebben over ‘draagvlak’.

Regionaal Strategisch HR Overleg

Details
Datum: 29 september 2022
Fysieke bijeenkomst

Dit overleg is een nieuw platform voor kennismaking, netwerken en inhoudelijk het gesprek voeren voor HR-eindverantwoordelijken.

Nieuws

Medewerkerbetrokkenheid bij DSV | verzorgd leven: ‘Help jezelf aan een nieuwe collega’


Miranda Hoek en Manon Drenthe van DSV | verzorgd leven vertellen over het ambassadeurschap binnen hun organisatie.

Terugblik Regionaal Strategisch HR Overleg


Centraal op de agenda van de laatste bijeenkomst stond het thema van verschillende generaties op de werkvloer.

Nieuwe community rondom datagedreven werken


Samen met andere werkgeversorganisaties en samenwerkingsverbanden hebben wij het initiatief genomen tot een landelijke community rondom datagedreven werken.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Naam:*
Toestemming*