Anders werken en opleiden

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleiden. Daarom kijken we voortdurend naar nieuwe manieren van opleiden en sluiten werkgevers hierop aan, zodat zij in staat zijn om personeel dat op een andere manier is opgeleid in te zetten en in te passen in bestaande functiehuizen.

 

Wat houdt het in?

Met déze projecten stimuleren we anders werken en opleiden
Regionaal aanjagen flexibilisering onderwijs

We streven ernaar dat werkgevers de mogelijkheden kennen van het opdelen van het mbo- en hbo-onderwijs in Zorg en Welzijn. We maken flexibilisering mogelijk en inzichtelijk voor werkgevers en deelnemers en realiseren meer maatwerktrajecten in de regio.

 

Regionaal kaderen van bevoegd naar bekwaam

We verkennen de regionale kaders, zetten pilots op en ondersteunen waar nodig. De ervaringen die daarmee worden opgedaan, delen we onder meer binnen netwerkoverleggen. We onderzoeken daarnaast de impact op het functiehuis en delen deze gevolgen.

 

Programma Leerwerkklimaat

Het programma is een samenwerkingsverband van verschillende ouderenzorg- en ROC instellingen in Midden-Nederland, ondersteund door ZWconnect. Samen werken we aan het verbeteren van het leerwerkklimaat in ouderenzorginstellingen om zo het leren leuker te maken, uitval te voorkomen en meer mensen goed op te leiden voor banen in de zorg.

Doorlopende leerlijnen regionaal faciliteren

We organiseren een goed lopende leerlijn en brengen partijen bij elkaar op dit onderwerp. Dit zorgt voor meer instroom en minder uitval. We willen stimuleren dat scholen in samenwerking met een of meerdere werkgevers een praktijkcomponent gericht op Zorg en Welzijn inrichten.

 

Branchegerichte e-learning

Voor de VVT-sector is een e-learning ontwikkeld. Het doel hiervan is om verzorgenden en verpleegkundigen beter voor te bereiden op hun leerwerktraject. In 2023 willen we de e-learning uitbreiden naar veelvoorkomende functies binnen andere branches.

Arbeidsmarktinformatie: aantal gediplomeerden

Het CBS verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. In onderstaande figuren zie je het jaarlijkse aantal gediplomeerden HBO verpleegkunde en verzorgende IG in onze regio. Wil je het aantal gediplomeerden van andere opleidingen zien of andere relevante arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn? Kijk dan op het dashboard van Arbeidsmarkt in beeld. Hier vind je actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie op zowel macro- als microniveau.

Gediplomeerden HBO verpleegkunde
Gediplomeerden verzorgende IG

Stuur een bericht aan Lies

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Lies Lokkerbol
Lies Lokkerbol
Projectleider
Projectleider
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Lies
Heb je een vraag? Neem dan contact op met Lies

Aankomende activiteiten

Symposium ‘Klaar voor de start’

Details
Datum: 23 november 2023
Evenement

ROC Mondriaan nodigt je uit om op donderdag 23 november het startschot te lossen onder het motto ‘Alleen ga je snel, samen komen...

Netwerkgroep Communicatie (geannuleerd)

Details
Datum: 26 oktober 2023
Netwerkgroep

In deze netwerkgroep komen communicatieprofessionals van zorg- en welzijnsorganisaties bijeen om te netwerken en van elkaar te leren.

Nieuws

Voorrang voor zorgmedewerkers bij huurappartementen Den Haag


De appartementen in de Haagse woontoren Adagio zijn speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg- of onderwijssector.

RegioPlus reageert op Troonrede: ‘Te weinig urgentie over toekomst van zorg en welzijn’


De oproep aan politiek Den Haag is om de bakens te verzetten om samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de regio aan te moedigen.

ZZP’ers gezocht voor Regionaal Innovatieportfolio Digitale Zorg


Ben jij een zelfstandige en resultaatgerichte professional met ervaring in het beheer en onderhoud van databanken of informatiesystemen?

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*