Beter leren in de praktijk

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleiden. Daarom kijken we voortdurend naar nieuwe manieren van opleiden en sluiten werkgevers hierop aan, zodat zij in staat zijn om personeel dat op een andere manier is opgeleid in te zetten en in te passen in bestaande functiehuizen.

 

Wat houdt het in?

Met déze projecten stimuleren we anders werken en opleiden
Regionaal ondersteunen en aanjagen flexibilisering onderwijs

We streven ernaar dat werkgevers de mogelijkheden kennen van het opdelen van het mbo- en hbo-onderwijs in Zorg en Welzijn. We maken flexibilisering mogelijk en inzichtelijk voor werkgevers en deelnemers en realiseren meer maatwerktrajecten in de regio.

 

Regionaal kaderen van bevoegd naar bekwaam

We verkennen de regionale kaders, zetten pilots op en ondersteunen waar nodig. De ervaringen die daarmee worden opgedaan, delen we onder meer binnen netwerkoverleggen. We onderzoeken daarnaast de impact op het functiehuis en delen deze gevolgen.

 

Programma Leerwerkklimaat

Het programma is een samenwerkingsverband van verschillende ouderenzorg- en ROC instellingen in Midden-Nederland, ondersteund door ZWconnect. Samen werken we aan het verbeteren van het leerwerkklimaat in ouderenzorginstellingen om zo het leren leuker te maken, uitval te voorkomen en meer mensen goed op te leiden voor banen in de zorg.

Doorlopende leerlijnen regionaal faciliteren

We organiseren een goed lopende leerlijn en brengen partijen bij elkaar op dit onderwerp. Dit zorgt voor meer instroom en minder uitval. We willen stimuleren dat scholen in samenwerking met een of meerdere werkgevers een praktijkcomponent gericht op Zorg en Welzijn inrichten.

 

Branchegerichte e-learning

Voor de VVT-sector is een e-learning ontwikkeld. Het doel hiervan is om verzorgenden en verpleegkundigen beter voor te bereiden op hun leerwerktraject. We bieden werkgevers uit andere branches de mogelijkheid om samen met ons te werken aan een voorlichtingsmodule voor die specifieke branche.

Arbeidsmarktinformatie: aantal gediplomeerden

Het CBS verzamelt gegevens over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. In onderstaande figuren zie je het jaarlijkse aantal gediplomeerden HBO verpleegkunde en verzorgende IG in onze regio. Wil je het aantal gediplomeerden van andere opleidingen zien of andere relevante arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn? Kijk dan op het dashboard van Arbeidsmarkt in beeld. Hier vind je actuele, betrouwbare en overzichtelijk gepresenteerde informatie op zowel macro- als microniveau.

Gediplomeerden HBO verpleegkunde
Gediplomeerden verzorgende IG

Stuur een bericht aan ons!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Aankomende activiteiten

Regionaal Bestuurscongres

Details
Datum: 26 september 2024
Fysieke bijeenkomst

Ga met medebestuurders uit de regio in gesprek over waar jullie morgen het verschil gaan maken.

Algemene Ledenvergadering

Details
Datum: 3 juni 2024
Online bijeenkomst

Op maandag 3 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van ZWconnect plaats, bedoeld voor bestuurders van onze leden.

Nieuws

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Even voorstellen: Monique van Meurs


Onze nieuwe projectleider Monique van Meurs stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*