Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft afgelopen week het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) gepubliceerd. Met het programma wil minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen.

Meer zeggenschap en werkplezier

Het uitgangspunt van het programma is de afspraak om de verhouding van 1 op de 6 werkenden in de zorg te handhaven. De economie en de beroepsbevolking kunnen de snel stijgende vraag naar zorg namelijk niet volgen. Hiervoor zet het ministerie van VWS in op meer ruimte voor innovatieve werkvormen, meer ruimte voor goed werkgeverschap en voor scholing en ontwikkeling. Door meer zeggenschap te stimuleren en daardoor het werkplezier te vergroten moeten zorgmedewerkers behouden blijven voor de zorg. Daarvoor is goed werkgeverschap cruciaal.

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties, zorginkopers, medewerkers, opleiders en beroepsorganisatie wil het ministerie dit bereiken door onder andere flexibelere werktijden en afwisselende werkzaamheden. Zo kunnen werk en privé beter gecombineerd worden en wordt de werkdruk lager. Ook moeten er voldoende en stage- en opleidingsmogelijkheden zijn, passend bij de veranderende zorgvraag in de samenleving. Studenten en starters worden daarbij goed begeleid in een veilig en inspirerend werkklimaat.

Gezamenlijke opgave

Minister Helder: “We staan samen voor een grote opgave in de zorg waar we nu mee aan de slag moeten. Gelukkig wordt deze urgentie ook door de sector zelf gezien. Er is grote behoefte en veel energie om zorgmedewerkers trots, plezier en zeggenschap in hun werk te geven. Met dit programma zetten we de eerste stap in een proces waarin de medewerkers steeds meer ruimte krijgen. Ruimte die ze verdienen en nodig hebben om in de zorg werkzaam te blijven. Alle partijen in de zorg gaan aan de slag met goed werkgeverschap, innovatie en ruimte voor scholing. Zo kan de zorgmedewerker doen wat hij of zij het liefste doet: met passie goede zorg leveren aan de cliënt.”

Voor de brancheoverstijgende samenwerking die nodig is om de arbeidsmarkt in zorg en welzijn toekomstbestendig te maken, is vanaf 2023 in totaal 500 miljoen euro per jaar beschikbaar. Uit het programma volgen concrete afspraken met werkgevers, werknemers, beroeps- en brancheverenigingen, onderwijs, zorginkopers en toezichthouders. Alle partijen dragen op die manier bij aan de gezamenlijke arbeidsmarktopgave in de zorg. Met een klankbordgroep onder leiding van Chief Nursing Officer prof. dr. Evelyn Finnema hebben zorgmedewerkers binnen dit programma zeggenschap over de manier waarop goede ideeën in de praktijk kunnen worden gebracht.

Document

Download hieronder het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Nieuws

Nieuwe richtlijn tegen agressie en ongewenst gedrag in de zorg


Een nieuwe beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals moet agressie op de werkvloer tegengaan.

Bekijk het jaaroverzicht 2022 van ZWconnect


In dit jaaroverzicht nemen we je graag mee in welke resultaten we het afgelopen jaar geboekt hebben.

Voordelig een opleiding volgen bij NIDI Businessschool als lid van ZWconnect


Op de valreep kunnen we voor onze leden twee opleidingen aanbieden met 1000 euro extra korting.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*