Programma Leerwerkklimaat: een leven lang leren in de ouderenzorg

Verschillende ouderenzorg- en ROC-instellingen in Midden-Nederland hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan het beter opleiden van mensen voor de ouderenzorg. In het programma Leerwerkklimaat worden VVT-organisaties ondersteund bij het aanpakken van het leerwerkklimaat. Sarah Roest is met organisatie Zorgpartners Midden-Holland één van de deelnemende partijen van het programma Leerwerkklimaat. In dit artikel vertelt zij hoe het proces tot dusver verloopt.

'Aansluiting met de praktijk vergroten'

Geïnspireerd door theorie en praktijk

Binnen Zorgpartners is een start gemaakt met het verbeteren van het leerwerkklimaat. “Het hoofddoel is om het leerwerkklimaat in ouderenzorginstellingen te verbeteren, waardoor het leerproces voor studenten leuker wordt, uitval wordt voorkomen en meer mensen goed worden opgeleid voor zorggerelateerde banen”, aldus Sarah. De organisatie wordt ondersteund door leerwerkklimaat-expert Dennis Ansems. “Tijdens een eerste inspiratiesessie hebben praktijkopleiders door middel van opdrachten gereflecteerd op wat binnen hun organisatie het leren vergemakkelijkt en waar misschien nog verbeterpunten zitten.” Dennis koppelt die praktijk aan wat we vanuit wetenschappelijk onderzoek weten over leren in een werkende organisatie. “Het doel is om bewustwording te creëren en praktische handvatten te geven om het leerwerkklimaat te vergroten. Hiervoor is een mooie toolkit ontwikkeld. Alle deelnemende organisaties kunnen de toolkit inzetten.”

Leerwerkklimaat in Leerhuizen Hanepraij en Savelberg

Sarah Roest vertelt dat er binnen Zorgpartners vooral ingezet wordt om het leerwerkklimaat te verbeteren op de locaties Hanepraij en Savelberg. In plaats van het onderwijs op school te volgen, worden studenten praktijkgestuurd opgeleid in het Leerhuis binnen Zorgpartners. Ze zijn vier dagen per week aanwezig in het Leerhuis, waar ze praktijkervaring opdoen, afgewisseld met lessen in een theorielokaal op de locatie. Werkbegeleiders van Zorgpartners en docenten van MboRijnland werken samen om de studenten op te leiden. “Het doel van onze deelname aan het programma Leerwerkklimaat is om de deelnemende afdelingen in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat toekomstige stagiaires nog beter worden opgeleid, hun opleiding nog leuker vinden en om op die manier de aansluiting met de praktijk te vergroten en uitval te voorkomen.”

Meer informatie

Het programma Leerwerkklimaat loopt nog tot eind 2024. Naast Zorgpartners Midden Holland doen ook Welthuis, Huize Winterdijk, Vierstroom Zorg Thuis, het Groene Hart Ziekenhuis, Cedrah, MboRijnland en het Hoornbeeck College mee met het programma.

Nieuwe deelnemers zijn ook meer dan welkom. Heeft jouw organisatie interesse om mee te bouwen aan een beter leerwerkklimaat voor onze regio? Klik dan hier en neem contact op met Dennis Ansems, via dennis@ansemsmanagement.nl.

Nieuws

Acht toekomstbeelden en hun impact op het arbeidsmarkttekort


Rebel Group heeft in opdracht van AZW een rapportage opgeleverd waarin verschillende scenario’s van de sector worden geschetst.

Flexibilisering beroepsonderwijs: op weg naar een skills gerichte arbeidsmarkt


Bekijk het overzicht van alle mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld.

Even voorstellen: Jetty de Jongh


Onze nieuwe projectondersteuner Jetty de Jongh stelt zich graag aan je voor.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*