Arbeidsmarktprogramma 2024

Voor 2024 heeft ZWconnect een innovatief arbeidsmarktprogramma samengesteld waarmee we anders kijken, anders leren en anders doen. Dat is nodig, omdat we alleen op deze manier met elkaar tot oplossingen kunnen komen voor de verder groeiende personeelstekorten. Vanuit deze visie pakken wij als expert op de arbeidsmarkt ook komend jaar weer graag onze rol.

Grote vraagstukken
Op de huidige arbeidsmarkt hebben we te maken met grote vraagstukken. Ondanks dat er een hoge instroom is van nieuwe medewerkers, hebben we toch te maken met personeelstekorten. Deze worden veroorzaakt door een hoge uitstroom; te veel mensen verlaten de sector. Het bevorderen van de vitaliteit, de duurzame inzetbaarheid en het werkgeluk van werknemers is daarom heel belangrijk. De werkdruk moet omlaag en de aansluiting op het onderwijs moet beter.

Effectieve arbeidsmaatregelen
In ons arbeidsmarktprogramma schetsen we met welke plannen voor 2024 wij de arbeidsmarktvraagstukken te lijf willen gaan. Zoals de prognoses laten zien, zullen de personeelstekorten tot aan 2032 ruim verdubbelen. Om deze verwachting het hoofd te kunnen bieden, hebben we het arbeidsmarktprogramma voor 2024 laten aansluiten op het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. Ook zijn de uitkomsten van de regiobeelden en regioplannen als input gebruikt. Verder zal er dit jaar meer aandacht zijn voor subregio’s en innovatie.

Samen staan we regionaal sterk!

Prognoses

  • Het personeelstekort in de sector Zorg en Welzijn neemt verder toe.
  • Vanaf 2026 is er sprake van een steeds sneller groeiend tekort aan werknemers.
  • Het tekort vindt plaats binnen alle verschillende werkgebieden en disciplines.
  • De periode tot medio 2026 noemen we de ‘window of opportunity’. Daarmee bedoelen we het tijdsbestek waarin we actie kunnen ondernemen om de prognoses zoveel mogelijk bij te stellen.
  • Met andere woorden: het is nodig dat we anders kijken, leren en doen!

Prognoses per branche tot 2032

Als we kijken naar de prognoses voor de verschillende branches, zijn de komende jaren grote verschillen te zien. In de branche Verpleging en Verzorging alleen al wordt in 2032 een personeelstekort van 3.300 werknemers verwacht. Ook de branches Ziekenhuizen en Huisartsen en gezondheidscentra krijgen te maken met een toenemende zorgvraag, zeker ook als gevolg van de vergrijzing.

Instroom & Opleiden

Met evenementen, maandelijkse podcasts en online voorlichtingstools enthousiasmeren we jongeren, zij-instromers en herintreders voor het werken in de sector. We promoten de leerwerktrajecten van ziekenhuizen en brengen werkgevers en het onderwijs met elkaar in contact om het belang van Leven Lang Ontwikkelen te benadrukken.

Wij streven ernaar dat jongeren, herintreders en zij-instromers een goed beeld hebben van de opleidingen en werkmogelijkheden binnen Zorg en Welzijn. Op basis hiervan kunnen zij een goede keuze maken voor een opleiding of baan. Hiervoor gebruiken wij middelen die aansluiten bij de doelgroep.

Meer informatie

Wij willen een goede aansluiting realiseren tussen de wensen van werkgevers en de wensen van (toekomstige) werknemers op het gebied van opleiden. Daarom kijken we voortdurend naar nieuwe manieren van opleiden en sluiten werkgevers hierop aan, zodat zij in staat zijn om personeel dat op een andere manier is opgeleid in te zetten en in te passen in bestaande functiehuizen.

Meer informatie

In een veranderend zorglandschap wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor een leven lang ontwikkelen (LLO). We staan namelijk voor goede zorg voor iedereen die dit nodig heeft. Om dit te realiseren is een integrale aanpak nodig: iedereen kan meedenken en – werken aan wat nodig is om LLO in de regio te versterken.

Meer informatie

Voorlichting & Oriëntatie

Met oriëntatieprogramma’s en innovatieve pilots laten we jongeren en zij-instromers kennis nemen van het werkveld. Beurzen en gastlessen, maar ook online e-learnings en voorlichtingsmodules moet deze doelgroepen een positief beeld geven van Zorg en Welzijn. Daarnaast promoten we de sector op beurzen en evenementen.

ZWconnect is aangesloten bij oriëntatieprogramma’s die aansluiten bij de diverse doelgroepen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn ‘Welkom in de zorg’ en ‘Ketensamenwerking regio Den Haag’.

Meer informatie

Om jongeren, zij-instromers en herintreders goede voorlichting te geven over de sector Zorg en Welzijn, zet ZWconnect onder andere lespakketten, gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, sollicitatietraingen en jongerencampagnes in. Daarnaast zijn we te vinden op beurzen en evenementen om de sector te promoten en organiseren we sectororiëntatiedagen.

Meer informatie

Behoud & Vitaliteit

We willen regionale mobiliteit mogelijk maken en zetten in op het vergroten van het arbeidspotentieel. We versterken de aanpak van werkgevers in het kader van goed werkgeverschap, waarbij de medewerker centraal staat. Via loopbaancoaching, workshops en maatwerkgesprekken stimuleren we vitaliteit onder en behoud van medewerkers.

Om de regionale mobiliteit te vergroten in onze regio, organiseren wij regelmatig een Matchtafel. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over mobiliteitsvraagstukken en hoe we elkaar hierin kunnen helpen. Hiermee hopen wij uiteindelijk de zorgprofessionals te behouden voor de sector en te begeleiden van werk naar werk.

Meer informatie

Onboarding is het instroomproces om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met je organisatie. Om te zorgen dat medewerkers zich welkom voelen, is het belangrijk om dit proces goed voor elkaar te hebben. Zeker ook in een tijd waarin we zorg- en welzijnsmedewerkers snel willen inzetten om aan de huidige vraag te kunnen voldoen.

Meer informatie

Als lid van ZWconnect kun je kosteloos gebruikmaken van onze expertise op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen; bijvoorbeeld mentale belasting, fysieke belasting, vitaliteitsbeleid, eigen regie of de mobiliteit van medewerkers. Indien je hier als organisatie advies over wilt, neem dan zeker contact met ons op.

Meer informatie

Innovatie

We streven naar innovatieve oplossingen en duurzame verandering om de sector te verbeteren en het welzijn van zorgverleners te bevorderen. Dit vormt de basis voor een nieuwe manier van werken en een innovatieve mindset, die essentieel is voor toekomstbestendige zorg- en welzijnsorganisaties. We richten ons op kennisdeling & samenwerking en diensten ter ondersteuning van innovatie.

Het is een uitdaging om te bepalen welke technologische, sociale en procesinnovaties impact hebben en samen de gewenste verandering vormen. Onze missie is om deze elementen samen te brengen en zo de toekomst van de zorg vorm te geven.

Meer informatie

Overige acties

Zowel aan leden als niet-leden verstrekken we relevante en up-to-date arbeidsmarktkennis in onze onderzoeken en symposia. We brengen recruiters, opleiders, HR-adviseurs en andere functionarissen samen in onze netwerkgroepen om kennis uit te wisselen. We bieden daarnaast een overzicht van alle relevantie subsidies in de Subsidiekaart.

ZWconnect is specialist op het gebied van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. We willen daarom je arbeidsmarktvragen graag beantwoorden. We richten ons bij ons arbeidsmarktonderzoek en de arbeidsmarktprognoses primair op zorg- en welzijnwerkgevers en het onderwijs.

Meer informatie

Regionale samenwerking is van groot belang om te kunnen anticiperen op de arbeidsmarktopgaven. Wij staan daarbij voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen wij met werkgevers, het onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners, in verschillende lokale en regionale netwerkgroepen.

Meer informatie

ZWconnect zet zich actief in op het stimuleren en adviseren van organisaties op het gebied van subsidiemogelijkheden. Hierbij richten wij ons op subsidies die gericht/ondersteunend zijn op arbeidsmarktvraagstukken.

Meer informatie

De kennisbank van ZWconnect is dé plek voor relevante informatie over de arbeidsmarkt. Je vindt er actuele informatie en achterliggende documenten over de thema’s instroom, behoud, opleiden en innovatie voor deze regio.

Meer informatie

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Kirsten Grandia
Kirsten Grandia
Operationeel manager
Operationeel manager
Wil je verder praten over ons arbeidsmarktprogramma? Neem dan contact op met Kirsten.
Wil je verder praten over ons arbeidsmarktprogramma? Neem dan contact op met Kirsten.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*