Oproep voor deelname aan het project ‘Een vitale start in de praktijk!’

Vitale Delta zoekt zorgorganisaties voor deelname aan een medio 2023 te starten tweejarig project dat bijdraagt aan behoud van verpleegkundestudenten en startende verpleegkundigen voor de zorg. Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland met meer dan 30 partners in Zuid-Holland. Het project vloeit voort uit de resultaten van het onderzoeksproject SPRiNG Sterk gestart in de zorg en het recent opgerichte SPRiNG Living Lab zal inhoudelijke expertise inbrengen. 

Momenteel bereiden wij een subsidieaanvraag voor voor het programma RAAK Publiek van Regieorgaan SIA (subsidiegever voor praktijkgericht onderzoek bij NWO). Voorwaarde voor subsidie is de deelname van minimaal twee zorgorganisaties aan het project. Daarnaast participeren opleidingen verpleegkunde en de regionale werkgeversorganisaties deRotterdamseZorg en ZWconnect, partners van Vitale Delta, in het project. Hogeschool Rotterdam is penvoerder. 

Wanneer kan een organisatie meedoen? 

Wij zoeken organisaties die, al dan niet samen met de opleidingen, initiatieven hebben ontwikkeld die zijn gericht op een soepele overgang (transitie) van opleiding naar praktijk en gericht op vitaliteit en een veilige en gezonde leer-werkomgeving. Dit kunnen al langer lopende of net gestarte initiatieven zijn. Voorwaarde is dat het concrete initiatieven zijn, bij voorkeur in leer-werkomgevingen, zoals leerafdelingen, leerwerkplaatsen en zorginnovatiecentra voor studenten en onboardings-, inwerk- en transitieprogramma’s en traineeships voor beginnende verpleegkundigen.  

 

Wat levert het op? 

Het uiteindelijke doel van het project is behoud van studenten en startende verpleegkundigen voor de zorg in onze regio’s, ook voor jouw organisatie. Deelname levert de organisaties inzicht op in de behoeften en ervaringen van studenten en startende verpleegkundigen alsmede hun praktijkopleiders en werkbegeleiders. Ook de rol van HRM en de benodigde voorwaarden vanuit management en bestuur worden belicht. 

In het project gaan de verschillende groepen en lagen onderling en met elkaar in gesprek en worden behoeften, ervaringen en inzichten gedeeld. Dat leidt tot bewustzijn en levert handvatten op voor toetsing op, doorontwikkeling, verbreding en structurele inbedding van goede initiatieven in afdelings- en organisatiebeleid. Daarnaast worden de goede praktijken systematisch beschreven, geanalyseerd op werkzame mechanismen in de verschillende leer-/werk- en zorgcontexten en gedeeld. Ook wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw programma of het verbeteren en/of evalueren van een bestaand transitieprogramma met aandacht voor vitaliteit. 

Welke organisaties kunnen meedoen? 

Ziekenhuizen, VVT-, gehandicaptenzorg- en GGZ-organisaties.

 

Wat houdt deelname in? 

Deelname houdt in dat een organisatie zich inzet om een aantal betrokkenen uit de genoemde groepen te laten deelnemen aan een interview en twee keer een focusgroep gevolgd door een dialoog (één middag in het eerste jaar en één middag in het tweede jaar van het project). Daarnaast levert de organisatie een contactpersoon/coördinator (gemiddeld twee uur per week, met het zwaartepunt bij het werven van deelnemers en de voorbereiding van de focusgroepen en de aansluitende dialoogsessie (één in het eerste jaar en één het tweede jaar)). 

Globaal gaan we uit van een inzet van ongeveer 300 mensuren per zorgorganisatie gedurende twee jaar (150 uur per jaar), waarvan ongeveer 200 uur (100 uur per jaar) voor de contactpersoon/coördinator. De contactpersoon/coördinator wordt voor de helft van de uren bekostigd uit de subsidie. 

Een samenvatting van het project vind je via deze link

Interesse? 

Heb je interesse om mee te doen met dit onderzoek, of heb je hier vragen over? Neem uiterlijk maandag 7 november contact op met David Huizing, via david@zw-connect.nl of 06 – 82 73 91 07. 

Nieuws

Gezond & Zeker Innovatiedag groot succes!


Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Arbeidsmarktcijfers op maat? We komen naar je toe!


Wist je dat je als werkgever arbeidsmarktcijfers op maat kunt laten maken voor jouw organisatie?

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend


In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor 271 miljoen euro subsidie verantwoord.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam:*